De VBS is hét magazine waarin eigentijds onderwijs en eigenzinnige scholen centraal staan. Iedere editie staat vol met inspirerende achtergrondverhalen, vernieuwende inzichten, columns en interviews over actuele onderwerpen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het magazine verschijnt vier keer per jaar en als lid krijg je het gratis toegestuurd.

De VBS juni 2020

In de juni-editie van De VBS:

 • Appel op zelfstandigheid en gemeenschapszin
 • Succesverhaal samenwerking met CJG
 • Een ‘Kijkje achter de schoolmuur’ bij de eerste internationale vrijeschool in Nederland.
 • De belangrijkste spelregels voor het leerlingdossier
 • Doordacht financieel beleid houdt eenpitters in stand
 • Op zoek naar de juiste dialoog, over de relatie bestuur en intern toezicht
 • Column Akke Tick, ieder woord telt Gehoord in coronatijd, inzichten, ervaringen en overwinningen
 • ‘Maak gebruik van wat leeft onder leerlingen’
Lees De VBS online

De VBS maart 2020

In het maart-nummer van De VBS:

‘Laten we het regulier onderwijs passend maken’
• Samen zijn wij school, over oudercommunicatie
• Ervaringen met iSelf, zelfsturend leren bij de Casimirschool
• Wet Arbeidsmarkt in Balans in de praktijk
Ontwikkelpunten bij de bestuurlijke inrichting
• Onderwijsvisie in de praktijk brengen
• Column Pim Spijker, over dagprogramma’s als werkdrukverlaging
• Onderwijsinspectie over motiveren van leerlingen

Lees De VBS online

De VBS december 2019

In het decembernummer van De VBS:

 • ‘Montessori en Steiner zijn twee kanten van dezelfde medaille’
 • Rubriek ‘Kijkje achter de schoolmuur’
 • Het VBS P&O Netwerk vo
 • Participatiefonds voert eigen risico in
 • Ledenbijeenkomst: rekening houden met elkaars belangen is cruciaal
 • Klachten gaan vaak over communicatie
 • Column Rian van Dam
 • Zelfgestuurd leren: scholieren weten niet hoe
Lees De VBS online

De VBS oktober 2019

In het oktober-nummer van De VBS:

Lees De VBS online

De VBS juni 2019

In het juni-nummer van De VBS:

• ‘Inspectiebezoek? Pak de regie’
• Column rector-bestuurder Jessica Baart ‘Koninklijk onderwijs zonder predicaat’
• Primeur voor ECNAIS: leerlingen mochten meedoen én meedenken
• Drie initiatieven om het lerarentekort tegen te gaan
Implementatie AVG: 1 jaar na invoering
• Hoe waarden kunnen bijdragen aan leiderschap
• Startende scholen hebben pioniers en aanpakkers nodig
Column Bram Eidhof ‘Verschillig’

Lees De VBS online

De VBS maart 2019

In het maart-nummer van De VBS:
• De vijf condities voor succesvol samenwerken
• Column VBS-voorzitter Artho Jansen over zijn doelen
• Interview over de capaciteiten van schoolleiders met directeur-bestuurder Wouter Groot
• Nienke Daniëls van de VBS-Helpdesk licht de gevolgen van het werkverdelingsplan voor schoolleiders toe
• Interview met hoogleraar Onderwijsrecht Pieter Huisman over regeldruk en extern toezicht in het onderwijs
• De kansen die de lesreductie van 30 klokuren in het vo biedt

Lees De VBS online

De VBS december 2018

In het december-nummer van De VBS:
• Interview Marjolein Ploegman over onderwijsinnovaties
• Column Jeroen Croes over eigenaarschap
• Schoolstarterskit.nl wijst schoolstichters de weg
• VBS Helpdesk: doorpakken bij disfunctioneren
• Verslag van de ALV van VBS
• Interview Harold Bekkering over zijn gevecht tegen cijfers

Lees De VBS online