Terug naar overzicht

Ik wil een school stichten. Hoe pak ik dat aan?

Ouders, leerkrachten en leerlingen hebben soms concrete ideeën over hoe onderwijs beter, innovatiever en persoonlijker kan, gebaseerd op nieuwe inzichten. Ze signaleren een kloof tussen hoe het nu gaat in het onderwijs en over hoe het ook zou kunnen. Bij sommigen leidt dit idee tot de droom om een nieuwe school te starten. VBS begeleidt u graag bij de realisatie. Want passie en enthousiasme alleen zijn niet genoeg. Onze begeleiding bestaat uit advies, onderzoek en uitvoering, in zowel de initiatieffase als in de startfase.

In de initiatieffase gaat het om:
• Toetsen van haalbaarheid – en levensvatbaarheid. Is er voldoende belangstelling voor dit type onderwijs?
• Ondersteunen bij de totstandkoming, het indienen en het bepleiten van de aanvraag;
• Inventariseren of er voldoende bestuurlijke daadkracht en deskundigheid is op het gebied van onderwijs;
• Communicatieadvies.

Zodra de school van start is, biedt VBS:
• Advies over de inhoudelijke kwaliteit;
• Hulp bij het opstellen van statuten;
• Scholing via de leergang startende school over de onderwerpen bestuur & toezicht, medezeggenschap, financiën & controle en HRM;
• Evaluatie van bestuur en toezicht.

Schoolstarterskit
Het stichten van een school is een intensief en uitdagend proces. Op www.schoolstarterskit.nl hebben wij veel informatie voor u op een rij gezet. We helpen u graag met uw specifieke wensen en vragen.

Zo kunt u ons bereiken

Neem voor vragen en meer informatie contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. Zij kan u verder helpen, of brengt u in contact met een collega binnen VBS of een van de specialisten met wie VBS nauw samenwerkt.

Gerelateerd