Zoek je als directeur of bestuurder informatie of concrete antwoorden? Wil je open en vertrouwelijk sparren over school- of bestuurszaken? Specialisten van VBS zitten voor je klaar. Al 100 jaar ondersteunen wij scholen! Actuele kennis, brede ervaring in het onderwijs en gedrevenheid naar het vinden van oplossingen op maat, vormen onze basis. Maatwerk en flexibiliteit zijn onze troeven. Voor leden van VBS geldt een gereduceerd ledentarief: onze tarieven zijn daardoor vaak aantrekkelijker dan de tarieven van commerciële partijen. Wij regelen het voor jou.

Voor deze onderwerpen kun je bij VBS terecht:


Structuur en cultuur essentieel bij intern toezicht
Als (directeur-) bestuurder of intern toezichthouder heb je ieder eigen rollen en taken om samen verantwoordelijkheid te dragen voor het beste onderwijs aan leerlingen. Voor een goede werking van bestuur en intern toezicht is een heldere structuur met afspraken en processen van belang. Dit voorkomt onduidelijkheid en conflicten. Daarnaast is cultuur essentieel: handel je binnen je rol, is er vertrouwen, gun je de ander iets en breng je afspraken in de praktijk? Vanuit onze jarenlange ervaring met het ondersteunen van bestuur en toezicht, helpt VBS je met het vormgeven en uitvoeren van jouw visie.

Juridische ondersteuning; van contract tot rechtszaak
Heb je een vraag over onderwijs-cao’s, ziekte en arbeidsongeschiktheid, dossieropbouw of ontslag? De VBS Helpdesk zit voor je klaar! Ook met complexe vraagstukken kun je bij ons terecht. Jouw vraagstuk lossen we zo nodig samen op met zeer ervaren juridische experts in de onderwijssector. Zij hebben jarenlange ervaring in het bijstaan van schoolbesturen over uiteenlopende juridische onderwerpen, zoals arbeidsrecht, klachtrecht, MR-kwesties en passend onderwijs.

Medezeggenschap draagt bij aan de onderwijskwaliteit
Mede vorm geven aan het beleid op school, dat is de kern van medezeggenschap. Als MR-lid heb je behoefte aan tijdige informatie over te nemen besluiten, zodat je weet waarop je advies- of instemmingsrecht hebt. Als (directeur-)bestuurder wil je, zonder dat MR-leden op jouw stoel gaan zitten, de betrokkenheid en het draagvlak zo groot mogelijk maken. Open en duidelijke communicatie tussen bestuur, directie en MR is nodig. VBS ondersteunt MR, bestuur en directie bij het vormgeven van een duidelijke structuur van medezeggenschap en het maken van heldere afspraken.

Vergroot je financiële slagkracht
De grootte van je school, de personeelsopbouw, het vermogen en het aantal achterstandsleerlingen bepalen onder andere je financiële slagkracht. Ook is de verbinding met je onderwijsvisie en strategie van invloed op je financiële keuzes. Beleidsrijk begroten vanuit een meerjarenperspectief biedt de beste basis. VBS denkt graag met je mee.

Medewerkers bepalen schoolsucces
Als HRM-medewerker vind je dagelijks antwoorden op opkomende personeelsvragen. Ook stel je een HRM-strategie en meerjarenperspectief op personeelsgebied op. Onze HR-specialisten en juristen beantwoorden graag jouw vragen hierbij.
Ook kunnen we je begeleiden bij het actualiseren van functiebeschrijvingen en functiewaardering (FUWA). Onze specialisten hebben antwoorden paraat of kunnen snel de juiste informatie vinden die past bij jouw context. Startpunt: jouw school en jouw behoeften.

Op weg naar een school
Je denkt erover een school te stichten. Je ziet het al helemaal voor je, maar weet toch niet goed waar te beginnen. De Schoolstarterskit geeft je stap voor stap aan wat er nodig is om een school te stichten. Onderweg krijg je tips van experts en initiatiefnemers die het proces al hebben voltooid. De Schoolstarterskit bestaat uit vier delen: Visie op onderwijs, Op weg naar een school, Start van de school en Wet-en regelgeving.

Communicatie; jouw basis voor samenwerking en succes
Heldere communicatie met alle geledingen binnen en buiten de school is de basis van goede samenwerking en succes. Of je nu een uitgebalanceerde tekst over de nieuwe groepssamenstelling wenst, een training communicatievaardigheden voor de omgang met ouders of kalmte en juiste acties bij een crisis nodig hebt? VBS zit klaar om jou te ondersteunen bij alle aspecten van communicatie! We stellen samen met jou een aanbod op maat op.

Een goed schoolgebouw is een thuisbasis
Het onderhoud en beheer van schoolgebouwen dragen gemeenten steeds vaker over aan (gezamenlijke) schoolbesturen. Voor jouw vragen over integrale huisvestingsplanning kun je bij VBS terecht. Ook begeleiden we bij de ontwikkeling van onderwijshuisvesting en onderhoud en beheer van schoolgebouwen.

Houd je privacy-beleid actueel
Hebben jullie al een functionaris gegevensbescherming AVG? De privacywet AVG is inmiddels enkele jaren van kracht. Wil je weten of je aan alle verplichtingen voldoet, VBS denkt graag met je mee. Wij ondersteunen scholen bij het naleven van wet- en regelgeving. De insteek is praktisch: aan de hand van jouw vragen gaan we samen met het privacy-beleid aan de slag.

Fuseren of niet?
Als kleiner schoolbestuur ervaar je door je schaalgrootte soms knelpunten. Overweeg je daardoor om samen te werken met andere schoolbesturen of heb je het idee om helemaal op te gaan in een groot schoolbestuur (via een fusie)? Realiseer je dan dat aan bestuurlijke samenwerking voor- en nadelen zijn verbonden. We adviseren je om vooraf een goede analyse te maken. VBS helpt jou hier graag bij!

De Helpdesk staat voor je klaar!

070-331 52 15

Kunnen we jou helpen met jouw vraagstuk? Neem contact op met onze Helpdesk dan gaan we graag in gesprek over jouw vraag en wat wij daarin kunnen betekenen. Flexibiliteit en maatwerk zijn daarbij het uitgangspunt. Samen zoeken we een oplossing op maat:

  • Even sparren met onze Helpdesk
  • Een maatwerktraject voor advies
  • Een cursus of opleiding toegespitst op de situatie van jouw school(bestuur)
  • Een van onze Kennissesies

Neem contact op met Nienke Daniels van de VBS Helpdesk: 070-331 52 15 / helpdesk@vbs.nl / 06 – 330 296 94 (Whatsapp). De Helpdesk is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur.

Nienke Daniëls

Netwerkregisseur | Helpdesk

Kwaliteitswaarborg
Op onze diensten voor schoolbesturen zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening VBS en de Privacyverklaring van toepassing.
Download hier de klachtenregeling dienstverlening cursussen/trainingen.