29 mrt 2023

VBS-netwerk Regio Noord-Nederland primair onderwijs

Het VBS-netwerk Regio Noord-Nederland primair onderwijs komt bijeen op 29 maart 2023 van 15.00-16.00 uur via Teams. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
30 mrt 2023

VBS Kennissessie – Handvatten voor personeelsvraagstukken

De arbeidsmarkt in het onderwijs is altijd in beweging. Hoe zorg je als school dat je de juiste mensen binnen krijgt en houdt? Welke eisen stelt dit aan de werving en selectie? Hoe kun je het werk anders verdelen? Wat is het ideale functiebouwwerk voor jouw organisatie? HRM-specialist Louis van Loon geeft je hiervoor praktische handvatten. Hij gaat onder andere in op de formatie, werving en selectie, het zicht op de door- en uitstroom, en een toekomstgericht functiebouwwerk. Voor directeuren, bestuurders en P&O’ers in het po, vo en so.
11 apr 2023

VBS Kennissessie – Ontslag in het onderwijs, waar moet ik op letten?

Om je goed voor te bereiden op een ontslagprocedure is het noodzakelijk om te weten welke wetten en spelregels er gelden en waarop te letten. Arzu Yandere (onderwijsadvocaat bij Dworkin Law en VBS-partner) neemt je hierin mee. Aan bod komen onder andere de transitievergoeding, vaststellingsovereenkomst, tijdelijke dienstverbanden, ontslag tijdens ziekte en het Participatiefonds.
11 mei 2023

VBS Kennissessie – Zorgplicht voor de school en toelatingsbeleid

Zodra een leerling zich bij jouw school aanmeldt, heb je een zorgplicht jegens die leerling. Maar wanneer is een leerling aangemeld? Wat houdt de zorgplicht precies in en hoe geef je die vorm? Noor Dietvorst, onderwijsadvocaat van Cascade Advocaten en VBS-partner, maakt je wegwijs in de regels die gaan over toelating, verwijdering en aanmelding van leerlingen. Voor (directeur)-bestuurders in het po, vo en so.
16 mei 2023

VBS-netwerk P&O primair onderwijs

Het VBS-netwerk P&O primair onderwijs komt bijeen op 16 mei 2023 van 09.30-12.00 uur bij vergadercentrum Domstad Utrecht. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
23 mei 2023

VBS Directienetwerk

Het VBS Directienetwerk komt op dinsdag 23 mei 2023 van 09.30-12.00 uur bijeen op een van de scholen. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
30 mei 2023

VBS-netwerk P&O voortgezet onderwijs

Het VBS-netwerk P&O voortgezet onderwijs komt bijeen op 30 mei 2023 van 09.30-12.00 uur bij vergadercentrum Domstad Utrecht. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.