12 dec 2023

VBS Directienetwerk

Het VBS Directienetwerk komt op 12 december 2023 bijeen op een van de scholen. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen
16 jan 2024

Netwerk P&O PO

Tijdens de interactieve bijeenkomsten van dit netwerk gaan deelnemers met elkaar en soms met een gastspreker in gesprek over actuele onderwerpen die zij zelf naar voren brengen.
18 jan 2024

Voorbereiden op inspectietoezicht

Tijdens het inspectiebezoek wordt het bestuur als eindverantwoordelijke voor de onderwijskwaliteit aangesproken. Hoe bereid je je hier goed op voor? Koert Capel heeft als directeur-bestuurder van een montessorischool zelf de inspectie op bezoek gehad en was ook als adviseur kwaliteitszaken betrokken bij de voorbereiding van meer dan dertig inspectiebezoeken. Tijdens de kennissessie deelt hij zijn ervaringen en geeft hij tips waarop te letten.
23 jan 2024

Informatie verstrekken aan gescheiden ouders: regels en aandachtspunten

Elke school heeft te maken gescheiden ouders, verbroken relaties en misschien ook nieuwe partners. Waarover moet je welke ouder informeren? Welke informatie mag je (niet) aan de andere ouder verstrekken? Je krijgt een overzicht van de regels die gelden en er worden situaties besproken die iedere school kunnen overkomen, bijvoorbeeld als een ouder informatie wil over verzuim op de dagen dat het kind bij de andere ouder is. Wat een ouderschapsplan biedt, komt ook aan bod.
31 jan 2024

Voorziening groot onderhoud: inzicht in regels per 2024, ter voorbereiding op jaarverslag 2023

Met ingang van boekjaar 2023 of 2024 verandert de regelgeving voor het berekenen van de hoogte van de voorziening voor groot onderhoud. Je hoort welke mogelijkheden een schoolbestuur heeft om de nieuwe regelgeving in het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) te verwerken en wat daar de consequenties zijn voor de vermogenspositie van het bestuur. De keuze die gemaakt wordt kan van invloed zijn op de beoordeling van de Inspectie over mogelijke bovenmatige vermogensposities van schoolbesturen. Ook als je de nieuwe regelgeving nog niet in boekjaar 2023 toepast, is het gewenst om in het jaarverslag 2023 melding te maken van de te verwachten consequentie van deze nieuwe regelgeving.
5 feb 2024

Kunstmatige intelligentie: Wat vraagt het van directeur(-bestuurders) als het om visie en beleid gaat?

Kunstmatige intelligentie biedt veel kansen voor het onderwijs (denk aan adaptieve leermethoden) meer het heeft ook zijn keerzijden (een opstel gemaakt door ChatGTP). Daarnaast bestaan er veel misvattingen over. Wat je ook van kunstmatige intelligentie vindt: het is een blijvertje dat zich elke dag verder ontwikkelt en de komende jaren het onderwijs nog meer op zijn kop zet. Wat verlangt dit van directeur(-bestuurders) als het om visie en beleid gaat?
5 mrt 2024

Personeelsvraagstukken in een roerige arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in het onderwijs is altijd in beweging. Hoe zorg je als school dat je de juiste mensen binnen krijgt en houdt? Welke eisen stelt dit aan de werving en selectie? Hoe kun je het werk anders verdelen? Wat is het ideale functiebouwwerk voor jouw organisatie? HRM-specialist Louis van Loon geeft je hiervoor praktische handvatten. Hij gaat onder andere in op de in richting van formaties, de mogelijkheden en moeilijkheden, werving en selectie, het zicht op de door- en uitstroom, en een toekomstgericht functiebouwwerk.
5 mrt 2024

VBS Directienetwerk

Het VBS Directienetwerk komt op 5 maart 2024 bijeen op een van de scholen. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen.
12 mrt 2024

Netwerk P&O VO

Tijdens de interactieve bijeenkomsten van dit netwerk gaan deelnemers met elkaar en soms met een gastspreker in gesprek over actuele onderwerpen die zij zelf naar voren brengen.