22 sep 2021

VBS Kennissessie – Bekostiging po

Financieel adviseur Marcus Driessen verzorgt op woensdag 22 september 2021 van 19.30 – 20.30 uur voor directeuren en bestuurders in het po de VBS Kennissessie Bekostiging PO. De sessie gaat in op de gevolgen van de nieuwe bekostigingssystematiek po voor de meerjarenbegroting van jouw schoolbestuur.
23 sep 2021

VBS Kennissessie – Relatie bestuur & toezicht po

Op donderdag 23 september 2021 van 19.30 – 21.00u organiseert VBS een online kennissessie over de rol van het bestuur en het interne toezicht, en de verhouding tussen het bestuur en de directie. De kennissessie is speciaal voor (startende) bestuurders van kleine schoolbesturen in het po, al dan niet in de rol van interne toezichthouder. René Derksen, directeur-bestuurder van Stichting Montessorischool Veenendaal, en VBS-directeur Edward Moolenburgh maken je wegwijs.
28 sep 2021

VBS Netwerk P&O vo

Het VBS netwerk P&O VO komt bijeen op dinsdag 28 september 2021 van 10.00-12.00 uur bij vergadercentrum Domstad Utrecht (onder voorbehoud van corona-maatregelen). De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
5 okt 2021

VBS Kennissessie – De eenpitter als opleidingsschool

Gea Spaans, projectleider Samen Opleiden & Professionaliseren van de PO-Raad en VO-raad, verzorgt op dinsdag 5 oktober 2021 van 19.30 - 21.00 uur de VBS Kennissessie De eenpitter als opleidingsschool. De sessie gaat over de vraag hoe je als eenpitter in het po in samenwerking met de pabo een opleidingsschool word. Gea Spaans gaat in op de voordelen van dit partnerschap met de pabo en welke stappen je moet zetten om opleidingsschool te worden.
5 okt 2021

VBS Directienetwerk

Het VBS Directienetwerk komt op dinsdag 5 oktober 2021 van 9.30 - 12.00 uur bijeen op een van de scholen. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
7 okt 2021

Netwerksessie – Dilemma’s relatie bestuurder/toezichthouder so/vo

Een goede relatie tussen bestuurder en toezichthouder is niet vanzelfsprekend. Er zullen zich op momenten dilemma’s voordoen. Hoe ga je daarmee om en hoe voer je het gesprek daarover? VBS-directeur Edward Moolenburgh en Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk nemen de relatie onder de loep aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek en het mede door VBS ontwikkelde Dialemma-spel, een instrument om de dialoog tussen bestuur en toezichthouders te bevorderen.
2 nov 2021

VBS netwerk P&O po

Het VBS netwerk P&O PO komt bijeen op dinsdag 2 november 2021 van 10.00 uur tot 12.00 uur bij vergadercentrum Domstad Utrecht (onder voorbehoud van corona-maatregelen). De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
10 nov 2021

VBS regio-netwerk Noord Nederland po

Het VBS regio-netwerk Noord Nederland PO, van directieleden van basisscholen in Noord Nederland, komt op woensdag 10 november 2021 bijeen via Teams. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
11 nov 2021

VBS Kennissessie- Personeelsvraagstukken PO/SO

HRM-specialist Louis van Loon van Onderwijs HR, partner van VBS, verzorgt op donderdag  11 november van 19.30 – 20.30 uur voor directeuren, bestuurders en P&O’ers in het po en so de VBS Kennissessie Personeelvraagstukken po/so. De sessie gaat in op formatie, werving en selectie en op een toekomstgericht functiebouwwerk, waarbij er ruimte is om best practices uit te wisselen.