20 mei 2021

Netwerksessie – Dilemma’s relatie bestuurder/toezichthouder so/vo

Een goede relatie tussen bestuurder en toezichthouder is niet vanzelfsprekend. Er zullen zich op momenten dillema’s voordoen. Hoe ga je daarmee om en hoe voer je het gesprek daarover? VBS-directeur Edward Moolenburgh en Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk nemen de relatie onder de loep aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek en het mede door VBS ontwikkelde Dialemma-spel, een instrument om de dialoog tussen bestuur en toezichthouders te bevorderen.
25 mei 2021

VBS directienetwerk

Het VBS directienetwerk voor directieleden van eenpitters en kleine schoolbesturen komt bijeen, van 9.30 uur tot 12.00 uur.
27 mei 2021

VBS Kennissessie Bekostiging po

Financieel adviseur Marcus Driessen verzorgt op donderdagavond 27 mei 2021 van 19.30 – 21.00 uur voor directeuren en bestuurders in het po de VBS Kennissessie Bekostiging PO. De sessie gaat in op de gevolgen van de nieuwe bekostigingssystematiek po voor de meerjarenbegroting van jouw schoolbestuur.
1 jun 2021

VBS netwerk P&O vo

Het VBS netwerk P&O vo komt bijeen op dinsdag 1 juni 2021 van 9.30 uur tot 12.00 uur bij vergadercentrum Domstad Utrecht (onder voorbehoud) en/of via Teams.
3 jun 2021

Vragenuurtje ‘Communicatie met ouders over voortgang en overgang leerling’

Het einde van een bijzonder schooljaar nadert. In verhouding tot andere jaren kunnen er wel eens meer (kritische) vragen van ouders komen over de voortgang en overgang van hun kind. Zeker als de ontwikkeling niet is wat ze ervan hadden verwacht of het kind een jaar over moet doen. Hoe kun je je hierop voorbereiden? Wat vraagt het van je communicatiebeleid? Wat zijn do’s en don’ts als ouders het absoluut niet met je eens zijn? Het staat centraal op donderdag 3 juni a.s. van 16.00 – 17.00 uur tijdens het Vragenuurtje communicatie met ouders over voortgang en overgang leerling.
8 jun 2021

VBS netwerk P&O po

Het VBS netwerk P&O po komt bijeen op dinsdag 8 juni 2021 van 10.00 uur tot 12.30 uur bij vergadercentrum Domstad Utrecht (onder voorbehoud) en/of via Teams.
10 jun 2021

Kennissessie – Oriëntatie samenwerking kleine schoolbesturen po

Een compact bestuur kent heel veel voordelen. Toch kunnen er redenen zijn om na te denken over (bestuurlijke) samenwerking. VBS-directeur Edward Moolenburgh en Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk laten je tijdens deze sessie zien hoe je in korte tijd en op gestructureerde wijze kunt komen tot een eerste analyse. Ook gaan we in gesprek over verschillende beelden en verwachtingen ten aanzien van samenwerking.