31 okt 2018

Startup VBS-netwerk PO Noord

VBS lanceert tijdens Startup VBS-netwerk PO Noord een nieuw netwerk voor haar leden in Noord-Nederland. Binnen dit netwerk ontmoeten collega VBS-leden elkaar en wisselen ze ervaringen en tips uit over actuele onderwerpen, en over alles wat er kan spelen in de school.
9 nov 2018

Minisymposium 20 jaar klachtrecht

Dit jaar bestaat het klachtrecht precies 20 jaar. Reden genoeg om deze rechtsvorm te evalueren. Is de kwaliteit van het onderwijs verbeterd of is de werkelijkheid weerbarstiger? Ontdek en denk mee tijdens het minisymposium van de Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) op vrijdag 9 november 2018 vanaf 9.45u te Gouda.
19 nov 2018

Ledenbijeenkomst en ALV-Geen autonomie zonder samenwerking

Bestuurlijke autonomie en samenwerking: een spannende combinatie. Meer dan ooit in het onderwijs van vandaag! Over de relatie tussen autonomie en samenwerking gaan we graag met u en enkele interessante gastsprekers in gesprek tijdens onze 97e algemene ledenvergadering op maandag 19 november in Den Haag.
30 nov 2018

Studiedag NGVO: Europa en het onderwijs

Het Nederlandstalig Genootschap voor Vergelijkende Studiën van Opvoeding en Onderwijs (NGVO) en het Vlaams departement Onderwijs en Vorming nodigen u graag uit op de studiedag ‘Europa en het onderwijs’. Deze studiedag is op vrijdag 30 november in congrescentrum Elzenveld in Antwerpen.