8 mei 2019

VBS regio-netwerk Noord Nederland

Het VBS regio-netwerk Noord Nederland PO komt op woensdag 8 mei van 15.00-17.00 uur voor de derde keer bijeen. Centraal bij de bijeenkomst staan het bespreken van actuele onderwerpen in het onderwijs en uitwisselen van ervaringen en tips met collega’s van andere scholen en schoolbesturen.