26 jan 2022

VBS Kennissessie – Bekostiging (v)so

Financieel adviseur Marcus Driessen verzorgt op woensdag 26 januari 2022 van 19.30 – 20.30 uur voor directeuren en bestuurders in het (v)so de kennissessie Bekostiging (V)SO. De sessie gaat in op de gevolgen van de nieuwe bekostigingssystematiek voor en de meerjarenbegroting van jouw schoolbestuur.
9 feb 2022

VBS Kennissessie – Relatie bestuur & toezicht po

Op woensdag 9 februari 2022 van 19.30 – 21.00u organiseert VBS een online kennissessie over de rol van het bestuur en het interne toezicht, en de verhouding tussen het bestuur en de directie. De kennissessie is speciaal voor (startende) bestuurders van kleine schoolbesturen in het po, al dan niet in de rol van interne toezichthouder. René Derksen, directeur-bestuurder van Stichting Montessorischool Veenendaal, en VBS-directeur Edward Moolenburgh maken je wegwijs.
17 feb 2022

VBS Kennissessie – Crisiscommunicatie in coronatijd

Goede interne en externe communicatie naar ouders en medewerkers speelt in deze coronacrisis een belangrijke rol. In de waan van de (corona)dag is dit soms lastig. VBS organiseert daarom op donderdag 17 februari 2022 van 19.30 – 20.30 uur een Kennissessie Crisiscommunicatie in coronatijd. Heb je vragen of bezorgdheden, of wil je juist een succesverhaal delen? Onze partner en communicatie-expert Akke Tick behandelt ze die avond (anoniem).
8 mrt 2022

VBS Directienetwerk

Het VBS Directienetwerk komt op dinsdag 8 maart 2022 van 9.30 - 12.00 uur bijeen op een van de scholen. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
15 mrt 2022

VBS Kennissessie – Ontslag in het onderwijs, waar moet ik op letten?

De regels rondom een ontslagprocedure in het onderwijs zijn wezenlijk anders dan die in het bedrijfsleven. Om je – als directeur of bestuurder in het po, vo of so – goed voor te bereiden op een ontslagprocedure, is het noodzakelijk om te weten welke wetten en spelregels er gelden en waarop te letten. Antwoord op deze en andere vragen krijg je op dinsdag 15 maart 2022 van 19.30 – 21.00 uur tijdens de online kennissessie ‘Ontslag in het onderwijs, waar moet ik op letten?’
15 mrt 2022

VBS Netwerk P&O vo

Het VBS netwerk P&O VO komt bijeen op dinsdag 28 september 2021 van 10.00-12.00 uur bij vergadercentrum Domstad Utrecht (onder voorbehoud van corona-maatregelen). De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
17 mrt 2022

VBS Kennissessie- Personeelsvraagstukken PO/SO

HRM-specialist Louis van Loon van Onderwijs HR, partner van VBS, verzorgt op donderdag 17 maart 2022 van 19.30 – 20.30 uur voor directeuren, bestuurders en P&O’ers in het po en so de VBS Kennissessie Personeelvraagstukken po/so. De sessie gaat in op formatie, werving en selectie en op een toekomstgericht functiebouwwerk, waarbij er ruimte is om best practices uit te wisselen.
30 mrt 2022

VBS regio-netwerk Noord Nederland po

Het VBS regio-netwerk Noord Nederland PO, van directieleden van basisscholen in Noord Nederland, komt op woensdag 30 maart 2022 bijeen via Teams. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
5 apr 2022

VBS netwerk P&O po

Het VBS netwerk P&O PO komt bijeen op dinsdag 5 april 2022 van 10.00-12.00 uur bij vergadercentrum Domstad Utrecht (onder voorbehoud van coronamaatregelen). De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.