14 sep 2022

VBS Kennissessie – Gevolgen nieuwe bekostiging voor (meerjaren)begroting

Vanaf 2023 gaat de nieuwe bekostiging van het po in, die zoveel mogelijk uitgaat van één bedrag per school en één bedrag per leerling. Marcus Driessen – financieel adviseur en partner van VBS – legt uit wat de gevolgen zijn voor de begroting van 2023 én de meerjarenbegroting. Ook komen andere actuele thema’s zoals de voorziening voor groot onderhoud en de nieuwe cao aan bod. Met tips en adviezen speciaal voor éénpitters en kleine schoolbesturen. Voor al dan niet startende directeur(-bestuurders) in het po
21 sep 2022

VBS-Startevent voor het po

We hebben er weer zin in! Woensdag 21 september van 17.45 tot 21.30 uur organiseren we het VBS-Startevent voor het po. Speciaal voor al dan niet startende directeur(-bestuurders), vrijwillige bestuurders en intern toezichthouders in het po. Aan bod komen ondernemend éénpitterschap, een constructieve relatie tussen bestuur en toezicht en informatieverstrekking aan ouders en derden. Een avond om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en inspiratie op te doen, om zo vol vertrouwen aan het nieuwe schooljaar te beginnen.
27 sep 2022

VBS-netwerk P&O voortgezet onderwijs

Het VBS-netwerk P&O voortgezet onderwijs komt bijeen op 27 september 2022 van 09.30-12.00 uur bij vergadercentrum Domstad Utrecht. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
27 sep 2022

VBS Kennissessie – Inkijk en inzicht in arbeidsvoorwaarden po


De arbeidsvoorwaarden in het onderwijs zijn uitgebreid vastgelegd, wat heeft geleid tot omvangrijke cao’s. Arzu Yandere (onderwijsadvocaat bij Dworkin Law en VBS-partner) je inkijk en inzicht in wat op arbeidsvoorwaardelijk gebied geldt en staat te gebeuren. Onderwerpen die aan bod komen zijn de verschillende contractvormen, voorkomen van oneigenlijke contractenvormen, salaris en inschaling, budget professionalisering, vakantieverlof en andere vormen van verlof. Voor al dan niet startende directeur(-bestuurders) in het po
4 okt 2022

VBS Kennissessie – Ontslag in het onderwijs, waar moet ik op letten?


Om je goed voor te bereiden op een ontslagprocedure is het noodzakelijk om te weten welke wetten en spelregels er gelden en waarop te letten. Arzu Yandere (onderwijsadvocaat bij Dworkin Law en VBS-partner) neemt je hierin mee. Aan bod komen onder andere de transitievergoeding, vaststellingsovereenkomst, tijdelijke dienstverbanden, ontslag tijdens ziekte en het Participatiefonds. Voor al dan niet startende directeur(-bestuurders) in po, vo, so
6 okt 2022

VBS Kennissessie – Zorgplicht voor school en toelatingsbeleid


Zodra een leerling zich bij jouw school aanmeldt, heb je een zorgplicht jegens die leerling. Maar wanneer is een leerling aangemeld? Wat houdt de zorgplicht precies in en hoe geef je die vorm? Noor Dietvorst, onderwijsadvocaat van Cascade Advocaten en VBS-partner, maakt je wegwijs in de regels die gaan over toelating, verwijdering en aanmelding van leerlingen. Voor (directeur)-bestuurders in het po, vo en so.
11 okt 2022

VBS Directienetwerk

Het VBS Directienetwerk komt op dinsdag 11 oktober 2022 van 09.30-12.00 uur bijeen op een van de scholen. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
11 okt 2022

VBS Kennissessie – Voorbereiden op inspectiebezoekTijdens het inspectiebezoek wordt het bestuur als eindverantwoordelijke voor de onderwijskwaliteit aangesproken. Hoe bereid je je hier goed op voor? Koert Capel heeft als directeur-bestuurder van Montessorischool De Kraal zelf de inspectie op bezoek gehad en was ook als adviseur kwaliteitszaken betrokken bij de voorbereiding van meer dan dertig inspectiebezoeken. Tijdens de kennissessie deelt hij zijn ervaringen en geeft hij tips waarop te letten. Voor al dan niet startende directeur(-bestuurders) in het po/so.
1 nov 2022

VBS-netwerk P&O primair onderwijs

Het VBS-netwerk P&O primair onderwijs komt bijeen op 1 november 2022 van 09.30-12.00 uur bij vergadercentrum Domstad Utrecht. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.