VBS is een vereniging van algemeen bijzondere scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Rond de honderdzeventig schoolbesturen met meer dan driehonderddertig scholen – en ongeveer negentigduizend leerlingen – zijn lid van VBS. Veel van onze leden zijn kleinere schoolbesturen en scholen met een eigen (pedagogische) identiteit. VBS staat voor de menselijke maat in het onderwijs, waarbij scholen en schoolbesturen dicht bij ouders en leerlingen staan.

Eigenzinnige scholen, eigentijds onderwijs
Kijkend naar algemeen bijzondere scholen en leden van VBS, zie je een divers palet. Er bestaat een grote verscheidenheid aan scholen en pedagogische richtingen. Al meer 100 jaar succesvol ‘eigenzinnig en eigentijds’ is een belangrijk overkoepelend kenmerk van algemeen bijzondere scholen en leden van VBS. Pionieren en pedagogisch ondernemerschap zit in hun DNA. Wat kenmerkt onze leden nog meer? Wat maakt ze eigenzinnig en eigentijds en wat is de meerwaarde daarvan? In onze folder ‘Eigenzinnige scholen, eigentijds onderwijs’ lees je de kenmerkende aspecten van de organisatie en het onderwijs van VBS-leden.

Vrijheid van onderwijs

VBS komt op voor de vrijheid van onderwijs: het recht van ouders om kinderen te laten onderwijzen op een manier die past bij hun opvattingen. De diversiteit in onze samenleving en het gegeven dat ieder kind anders is, vragen om scholen met een eigen karakter en visie. Het eigen karakter komt tot stand wanneer ouders en anderen zelf het initiatief nemen om een school te stichten. Dit kan dankzij artikel 23 van de Grondwet, dat het (algemeen) bijzonder onderwijs mogelijk maakt.

 

Wat doet VBS voor haar leden?
Voor haar leden is VBS belangenbehartiger, helpdesk en verbinder. Bij alles wat we doen, handelen we vanuit betrokkenheid en deskundigheid. VBS verzorgt voor haar leden adviezen en cursussen op maat. Onze eigen adviseurs en onze samenwerkingspartners kennen de scholen en komen daardoor snel tot een geschikte aanpak. Lees meer over concrete ondersteuning op maat voor jouw school(bestuur).

Heb je een vraag?
Heb je als directeur of bestuurder behoefte aan informatie, ondersteuning of wil je sparren? In deze VBS-folder staat op een rij hoe VBS je kan helpen. Dat kan gaan over de praktische impact van het coronavirus met vragen als: ‘Hoe ga ik als werkgever om met een besmet personeelslid?’ Maar natuurlijk ook over reguliere werkzaamheden, zoals personeelswisselingen, inspectiebezoek, samenwerkingsvraagstukken binnen en buiten de school, overleg met de medezeggenschapsraad, de begroting en communicatie met ouders bijvoorbeeld. Ook op deze gebieden hebben wij expertise in huis om je te ondersteunen.

VBS is ook via WhatsApp bereikbaar!
Of het nu gaat om behoefte aan informatie, ondersteuning of een moment om te sparren: de specialisten van VBS zitten voor je klaar. We zijn bereikbaar via de telefoon (070-331 52 15), mail (helpdesk@vbs.nl), op bijeenkomsten (www.vbs.nl/agenda) en via WhatsApp (06-33029694).
Bekijk hier in de VBS-folder hoe VBS je kan helpen.

Oprichter ECNAIS
Voor VBS stopt de vrijheid van onderwijs niet bij de Nederlandse grenzen. VBS bepleit ook in Europese context de vrijheid van onderwijs. Dat gebeurt via de European Council of National Associations of Independent Schools (ECNAIS), waarvan VBS één van de oprichters is.