Terug naar overzicht

Nieuwe leidraad voorkomen en omgaan seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan ingrijpende gevolgen hebben. Scholen zijn dan ook wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige schoolomgeving. Daarnaast zijn seksualiteit en seksuele diversiteit vastgelegd in de kerndoelen en daarmee voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs een verplicht onderdeel van het curriculum.

Daarom hebben PO-Raad, VO-raad, Stichting School & Veiligheid, Vertrouwensinspectie, Sectorraad Praktijkonderwijs, Sectorraad GO en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een leidraad ontwikkeld waarin staat wat bestuurders en schoolleiders kunnen doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag op school te voorkomen. En hoe te handelen bij (het vermoeden van) een incident.

(1 februari 2023)

Gerelateerd