Terug naar overzicht

VOG nodig voor ingehuurd personeel, stagiaires en vrijwilligers?

Door het huidige lerarentekort zijn steeds meer schoolbesturen genoodzaakt om personeel in te huren via externe organisaties. Iedereen die in het po, vo of so werkt dient bij indiensttreding een actuele verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. Geldt dat ook voor ingehuurd personeel? En hoe zit het met stagiaires, vrijwilligers en RvT-leden?

Tijdens de sollicitatieprocedure vraag je als schoolbestuur een – originele, niet een kopie! – VOG aan om te toetsten of een persoon in aanraking is geweest met Justitie voor een strafbaar feit. In het onderwijs wordt specifiek gelet op veroordelingen voor zedenmisdrijven of andere strafbare feiten die de uitoefening van een functie in het onderwijs belemmeren.

Verantwoordelijk voor controleren VOG ingehuurd personeel

De inspectie schrijft op haar website dat ook tijdelijk ingehuurd personeel dient te beschikken over een geldige VOG voor de functie waarvoor zij wordt ingehuurd. De werkgever (ofwel het uitzend- of detacheringsbureau) is hiervoor verantwoordelijk. Als schoolbestuur ben je verantwoordelijk voor het controleren hiervan. Met het uitzendbureau kun je bijvoorbeeld in een contract vastleggen dat alleen personeel met een geldige VOG ingezet mag worden. Controleer dit als bestuur door daarnaast bij het uitzendbureau een kopie van de VOG te vragen.

VOG ook verplicht voor deze (vrijwillige) medewerkers

  • Onderwijsondersteunende functionarissen
  • Externe onderwijsondersteunende functionarissen (bijvoorbeeld schoonmakers)
  • Leerkrachten in opleiding (LIO’s) en onderwijsassistenten in opleiding, die met een leerarbeidsovereenkomst als werknemer zijn benoemd
  • Overblijfmedewerkers (TSO, primair onderwijs), onder wie ook vrijwilligers

Niet verplicht voor stagiaires, vrijwilligers, RvT-leden en bestuurders

Voor vrijwilligers (anders dan TSO-medewerkers), bestuurders, stagiaires (anders dan LIO) en leden van de Raad van Toezicht is een VOG niet verplicht, althans het staat niet expliciet in de wet vermeld dat zij een geldige VOG moeten overleggen. Het is wel aan te raden om deze op te vragen als zij met kinderen werken.
Binnen scholen kan een (beperkte) groep vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis VOG. Het gaat dan om vrijwilligers voor wie geen wettelijke verplichting geldt. Dit zijn bijvoorbeeld voorleesouders of vrijwilligers die helpen bij het oversteken rondom de school.

Controle
De accountant controleert elk jaar of er VOG’s ontbreken of dat deze later dan de indiensttreding dan wel tewerkstelling zijn afgegeven. Is hier sprake van, dan geeft de accountant dit door aan de inspectie. De inspectie vraagt doorgaans eerst om aanvullende informatie over de melding van de accountant aan te leveren. Hierna bekijken ze of er gehandhaafd gaat worden.

Heb je een vraag over de VOG of een ander onderwerp?
Neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of via WhatsApp: 06-53573393. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar van 09.00 – 15.00 uur.

Gerelateerd