Terug naar overzicht

Personeelsvraagstukken: denk eens aan flexibele inzet van je formatie

Het inrichten van formaties, werving & selectie, zicht op door- en uitstroom en een toekomstgerichte meerjarenpersoneelsplanning. Dat waren de onderwerpen die HRM-specialist Louis van Loon op 5 maart behandelde tijdens de VBS Kennissessie over personeelsvraagstukken. Welke tips heeft hij?

Van Loon begon met net benoemen van mogelijke HR-knelpunten binnen de school:

 • Onverwachte uitval binnen de basisformatie en vervangingen.
 • Het stoppen van NPO-gelden waardoor aangenomen personeel meer op de begroting gaat drukken.
 • ‘Oud denken’ onder leidinggevenden: er zijn meer mensen aangenomen en er wordt meer werkdruk ervaren. Je kunt ook zaken anders inrichten . Niet perse kleinere groepen want dan heb je meer groepen en meer leerkrachten nodig.
 • Veel verschillende vormen van verlof de daarmee gepaard gaande wispelturige vraag. Probeer zo tijdig mogelijk op verlofvormen in te spelen waarvan je weet dat ze komen gaan.
 • Toename van mutaties en wisselingen. Maak dat tijdig bespreekbaar.

Andere manieren van werven

Veel scholen kampen met een personeelstekort en zijn druk bezig met het werven van personeel. Met alleen het plaatsen van een vacature op je website en een advertentie in de (plaatselijke) krant, zal het geen storm lopen, volgens Van Loon. Als tips voor het werven gaf hij mee:

 • Verspreid vacatures en maak je zichtbaar via sociale media.
 • Probeer stagiaires van meet af aan te binden aan je school.
 • Pak meer de regie richting hogescholen.
 • Bevorder de instroom van zij-instromers en begeleid hen zorgvuldig.
 • Neem maatregelen tegen uitstroom nemen (het exitgesprek is belangrijk om inzicht te krijgen).

Flexibele inzet van de formatie

Behalve meer personeel, kun je ook kijken hoe je als directeur(-bestuurder) je eigen formatie meer flexibel kan inzetten. Met het oog hierop gaf Van Loon aan de deelnemers mee:

 • Kijk eens goed naar de formatie en de inrichting van je functiehuis: wat kan anders of beter? Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van leraar ondersteuners bijvoorbeeld bij de taakverdeling.
 • Als directeur(-bestuurder) heb je de complete vrijheid om te beslissen over taakbeleid en de eigen formatie: doe daar iets mee;
 • Neem de arbeidscontracten onder de loep: welke mogelijkheden bieden ze als het gaat om flexibiliteit?
 • Wat mag je als directeur(-bestuurder) wel en niet verlangen? Stuur dit.
 • Leg je oor te luister bij de medewerkers zelf. Laat hen actief meedenken over de inrichting van de formatie en de organisatie van de school zelf.
 • Zorg voor eenvormig beleid met betrekking tot het verlenen van verlof.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!

Wil je dat iemand met je meedenkt over strategisch personeelsbeleid? Of heb je andere arbeidsrecht of HR-gerelateerde vragen? Neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of via WhatsApp: 06-53 573 393. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar van 09.00 – 15.00 uur.

Gerelateerd