Terug naar overzicht

Wat toetst de inspectie op gebied van sociale veiligheid?

Sinds 1 augustus 2017 is het toezicht van de Onderwijsinspectie voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs veranderd. De Inspectie gaat onder andere specifiek toetsen op sociale veiligheid in het onderwijs. Wat toetst de Onderwijsinspectie precies en wanneer is een school ‘sociaal veilig’?

De Onderwijsinspectie onderscheidt verschillende kwaliteitsgebieden, waaronder ‘schoolklimaat’. Binnen dit gebied toetst de inspectie de veiligheid van leerlingen. Schoolklimaat kent twee onderdelen:
1. Veiligheid
2. Pedagogisch klimaat

Als basiskwaliteit voor veiligheid stelt de inspectie:

– De school heeft het veiligheidsbeleid beschreven
– De school houdt een jaarlijkse monitoring onder de leerlingen
– De school heeft een aanspreekpunt als het gaat om pesten
– De school heeft iemand voor de coördinatie van het beleid tegen pesten

Gerelateerd