Terug naar overzicht

Wat houdt de 60 Plus regeling van het UWV in?

Dinsdag 26 maart 2024 kwam het P&O-netwerk po bij elkaar. Een van de onderwerpen die aan bod kwam was de 60 Plus regeling van het UWV in het kader van de WIA-aanvraag.

Het UWV heeft deze regeling in het leven geroepen omdat er veel achterstanden zijn bij de WIA-aanvragen van werknemers. Er zijn meer aanvragen dan het UWV aankan. Met deze vereenvoudigde behandeling krijgen (ex-)werknemer en (ex-)werkgever sneller duidelijkheid. De regeling geldt in ieder geval tot 1 januari 2025. Tijdens de bijeenkomst gaven de deelnemers aan dat ze veel profijt hebben van deze regeling.

Voor wie is de regeling?

De vereenvoudigde behandeling geldt voor de volgende mensen:

  • 60-plussers van wie de WIA-uitkering zou moeten starten tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2024.
  • 60-plussers die na 1 oktober 2022 een vereenvoudigde behandeling van hun WIA-aanvraag hebben gehad, die afgewezen of beëindigd is. En die vanwege een verslechterde gezondheid uiterlijk op 31 december 2024 opnieuw een WIA-uitkering aanvragen.

Deze 60-plusser kan zijn:

  • Een (ex-)werknemer met een (ex-)werkgever of een (ex-)werkgever die eigenrisicodrager is.
  • Een (ex-)werknemer zonder werkgever die een Ziektewet-uitkering krijgt (de zogenaamde ‘UWV-vangnetters’).
  • Een (ex-)werknemer die vrijwillig verzekerd is.
  • Een (ex-)werknemer die als laatste land in Nederland verzekerd was voor de sociale verzekering, er gewerkt heeft en ziek is geworden en tijdens de ziekteperiode van 104 weken naar het buitenland is verhuisd.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Niemand mag door de maatregel benadeeld worden. Dit betekent dat de (ex-)werknemer door de vereenvoudigde behandeling geen lagere WIA-uitkering krijgt dan wanneer er een volledige beoordeling van de aanvraag zou zijn gedaan. Voor de (ex-)werkgever betekent dit dat UWV de mogelijk extra uitkeringslasten of premies niet doorberekent.
  • Zowel (ex-)werknemer als (ex-)werkgever moeten instemmen met de vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag. Zij kunnen ook om een normale behandeling vragen. Het blijft mogelijk om bezwaar te maken tegen de beslissing na een vereenvoudigde behandeling. Ook al zijn beide partijen hier eerder akkoord mee gegaan.
  • Als de bedrijfsarts in het re-integratieverslag aangeeft dat de werknemer niet meer kan werken (er is dan sprake van ‘geen benutbare mogelijkheden’), dan vindt er geen vereenvoudigde WIA-aanvraag plaats. De verzekeringsarts beoordeelt de WIA-aanvraag dan zoals gebruikelijk en kan een IVA-uitkering toekennen.

Meer weten? Kijk hier

 

Gerelateerd