Terug naar overzicht

Aanmelding kinderen voor po: wat zijn de regels?

Sommige scholen genieten grote populariteit. Ouders willen hun kind daarom zo vroeg mogelijk aanmelden om zeker te zijn van een plek. De VBS Helpdesk legt uit wanneer een basisschool nieuwe leerlingen voor groep 1 mag inschrijven, wat toelatingscriteria mogen zijn en hoe om te gaan met eventuele extra ondersteuningsbehoefte.

Om gelijke kansen te bevorderen is sinds 2014 de wettelijke aanmeldleeftijd 3 jaar. Toch hanteren basisscholen nog geregeld een voorinschrijving. Zodra de officiële inschrijving begint, hebben kinderen op deze schaduwlijsten voorrang bij plaatsing op de school. Daarmee vissen ouders die zich aan de regels houden achter het net. Dit mag wettelijk niet. Sommige gemeenten hanteren een eigen toelatingsbeleid en dan gelden eigen, specifieke regels.

Geen voorrang met vooraanmelding
Alle aanmeldingen voor driejarige leeftijd gelden als vóóraanmelding en mogen volgens de wet niet leiden tot een toelating of een hogere plek op een ranglijst. Nu worden vaak termen als ‘inschrijving’ en ‘aanmelding’ door elkaar gehaald. Maar juridisch zijn ‘aanmelding’ en ‘toelating’ termen die in de wet staan.

De term ‘vooraanmelding’ heeft juridisch geen betekenis in dit verband. Dit betekent alleen dat je ‘schriftelijke interesse toont’. Ouders kunnen aan een ‘vooraanmelding’ geen recht op aanmelding aan ontlenen. Voor een school is een vooraanmelding een blijk van belangstelling van ouders en kan deze alleen gebruikt worden voor een voorlopige prognose van leerlingaantallen.

Toelatingsbeleid
Aanmelden kan zodra een kind 3 jaar oud is en vanaf dan geldt het toelatingsbeleid van de school. Een school dient bij aanmelding het toelatingsbeleid te checken. Criteria kunnen zijn de grondslag van de school, toelating op basis van postcode of andere gemeentelijke afspraken. Gewilde scholen kunnen een wachtlijst hebben, waarbij criteria voor plaatsing broertjes/zusjes op school en volgorde van aanmelding kunnen zijn.

Extra ondersteuningsbehoefte
Daarnaast geldt dat als een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte zich aanmeldt bij een school, de school moet onderzoeken of de leerling voldoende ondersteund kan worden. Naast het eigen toelatingsbeleid moet de school ook deze zorgplicht naleven. De regel is dat een school zorgplicht heeft zodra ze een aanmeldformulier ontvangen heeft.

Besluit een school een leerling te weigeren omdat ze niet aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen, dan moeten er een aantal procedurele stappen genomen worden. Er volgt een schriftelijk besluit, waartegen ouders bezwaar kunnen aantekenen. Het bevoegd gezag moet binnen vier weken beslissen over het bezwaar. Ouders kunnen ook een geschil over toelating aanhangig maken bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs, die hierover een niet-bindende uitspraak doet. Na het afwijzen van een leerling is een school verplicht op zoek te gaan naar een andere school die wel een passend aanbod heeft en bereid is een leerling aan te nemen.

Start op school
Plaatsing van een kind op school is vanaf de vierde verjaardag. Zodra een kind drie jaar en tien maanden is mag het vijf keer komen wennen.

De VBS Helpdesk denkt met je mee!
Voor meer informatie, lees deze door VBS opgestelde informatie ‘Zorgplicht na aanmelding’ of neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of via WhatsApp: 06-53 573 393.

Gerelateerd