Terug naar overzicht

Quick start bij de Werkwijzer Poortwachter

De Werkwijzer Poortwachter van de UWV helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Nu is er ook de Quick Start, een aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter (geen vervanging). Het ondersteunt werkgevers in grote lijnen bij de stappen die je moet zetten bij de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer.

In het document staat kort uitgelegd wat je moet doen als een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Vanaf de eerste ziektedag tot aan het moment dat de werknemer een WIA-uitkering kan aanvragen. Er staat in wat je taken zijn bij een kortdurende ziekte, maar ook wat je moet doen als uw werknemer na langere arbeidsongeschiktheid moet re-integreren.

 

 

 

Gerelateerd