Terug naar overzicht

Checklist zorgvuldig opgebouwd (dis)functioneringsdossier

Onlangs hebben we uiteen gezet welke stappen te nemen als een werknemer niet functioneert, om zo samen tot een oplossing te komen. Verbetert het functioneren niet en overweeg je ontslag, dan moet je het disfunctioneren kunnen aantonen. In deel twee van het drieluik ‘disfunctioneren en ontslag’: een checklist voor een zorgvuldig opgebouwd dossier bij disfunctioneren.

Het disfunctioneren van een werknemer houdt aan en er zijn geen alternatieven mogelijk, zoals overplaatsing of een andere functie binnen de organisatie. Om ontslag te kunnen aanvragen, moet het functioneringsdossier minimaal aan de volgende eisen voldoen.

Het dossier:

  • Is vanaf het begin van het disfunctioneren bijgehouden;
  • Geeft inzage in eventuele klachten van ouders of collega’s rondom het disfunctioneren;
  • Toont aan dat problemen rondom disfunctioneren met de werknemer zelf zijn besproken;
  • Bevat verslagen van voortgang- en evaluatiegesprekken en bevestigingen van afspraken;
  • Laat zien dat werknemer de mogelijkheid heeft gehad zijn functioneren te verbeteren;
  • Laat zien welke hulp en ondersteuning vanuit school aan medewerker is aangeboden;
  • Toont aan dat medewerker op de hoogte is van eventuele gevolgen van disfunctioneren;
  • Bevat alle informatie rondom het ziektetraject / communicatie met bedrijfsarts;

Voor verdere uitleg, tips en handvatten: zie de uitgebreide checklist voor dossieropbouw op VBS.nl.

Tot slot: Mediation

Ga als school altijd in op een voorstel tot mediation. Wil je als school de mediation voortijdig zelf beëindigen, bespreek dit dan tijdens de mediation. Anders lijkt het alsof je er niet alles aan hebt willen doen om het conflict te beëindigen.

Gerelateerd