Terug naar overzicht

Mag je opleidingskosten aftrekken van de transitievergoeding?

Bij ontslag heeft een werknemer recht op een financiële vergoeding van zijn werkgever. Dit heet transitievergoeding. Voorwaarde is dat het initiatief bij de werkgever ligt. Mag je als werkgever opleidingskosten in mindering brengen op de transitievergoeding?

Sinds 1 juli 2020 geldt de wet Arbeidsmarkt in Balans. Daarvoor mocht je alleen inzetbaarheidskosten – kosten die gemaakt worden om de medewerker breder te kunnen inzetten, zoals scholing – aftrekken als deze gericht waren op een functie buiten de organisatie voor de medewerker. Nu kun je in meer gevallen bepaalde inzetbaarheidskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding,

Wat mag wel en wat mag niet?

  • Wel. Het mag wel als een opleiding of cursus bijdraagt aan een bredere inzetbaarheid van de werknemer binnen de organisatie. Stel dat een docent een managementcursus volgt of een HR-opleiding dan draagt dat bij aan de bredere inzetbaarheid.
  • Niet. Draagt de opleiding/cursus vooral bij aan de vervulling van de eigen functie, dan kunnen deze kosten niet in mindering worden gebracht.
  • Niet. Inzetbaarheidskosten in het kader van re-integratie of herplaatsing bij dreigend ontslag, mogen niet in mindering worden gebracht.

Welke voorwaarden zijn er?

  • De kosten moeten vooraf schriftelijk en gespecificeerd zijn medegedeeld aan de werknemer. Deze moet er vooraf schriftelijk mee instemmen.
  • De kosten zijn gemaakt ten behoeve van de werknemer aan wie de transitievergoeding verschuldigd is.
  • De kosten worden gemaakt tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend.
  • Deze kosten betreffen niet het loon van de werknemer, ze kunnen ook niet op de werknemer kunnen worden verhaald.
  • De kosten staan in een redelijke verhouding tot het doel waarvoor ze zijn gemaakt.
  • Deze kosten zijn in een periode van maximaal 5 jaar voor het einde van het contract gemaakt, tenzij partijen gezamenlijk een andere termijn hebben gehanteerd.

Welke uitzonderingen zijn er?

De uitzondering geldt voor BBL-opleidingen, duale opleidingen of opleidingen die alleen gevolgd kunnen worden als eerst een arbeidsovereenkomst is aangegaan. Deze opleidingskosten mogen in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding. Ze hoeven niet eerst gespecificeerd en schriftelijk aan de werknemer te worden medegedeeld. Ook hoeft de werknemer niet vooraf met deze afspraak in te stemmen. Wel geldt als belangrijke voorwaarde dat de opleidingskosten alleen in mindering kunnen worden gebracht op het deel van de transitievergoeding dat is opgebouwd in de periode waarin de opleiding werd gevolgd.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Heb je een vraag over de transitievergoeding of een ander onderwerp? Neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of via WhatsApp: 06-53573393. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar van 09.00 – 15.00 uur.

Gerelateerd