Terug naar overzicht

Maak informatie over veiligheid beter zichtbaar

De Wet veiligheid op school verplicht scholen om:

  • een veiligheidsplan op te stellen en uit te voeren
  • de veiligheidsbeleving van leerlingen te monitoren en
  • een aantal taken binnen het onderwijsteam te beleggen (in elk geval een aanspreekpunt voor ouders en leerlingen om pesten te melden en een coördinator voor het pestbeleid).

Bij de inwerkingtreding van de wet is er een vijfjaarlijkse evaluatie afgesproken. Deze evaluatie en de reactie van de minister zijn nu beschikbaar.

De evaluatie geeft geen aanleiding tot grote veranderingen. Wel is het belangrijk dat scholen het beleid goed zichtbaar maken in hun communicatie, alle betrokkenen bij de school meedenken en -werken aan het veiligheidsbeleid en dat veiligheid een geïntegreerd onderdeel is van de schoolcultuur.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met onze VBS Helpdesk. Nienke Daniëls staat voor je klaar via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of (Whatsapp) 06 – 33029694.
(24-11-2021)

Gerelateerd