Terug naar overzicht

Zorgplicht en toelatingsbeleid: regels, uitzonderingen en tips

Een jongen van acht loopt vast op zijn huidige school. Na doorverwijzing komen de ouders bij jouw school terecht. Ze willen eerst een gesprek over de toelatingsmogelijkheden, voordat ze hun kind schriftelijk aanmelden. Geldt de zorgplicht al tijdens dit gesprek?De zorgplicht gaat in vanaf het moment dat een kind schriftelijk is aangemeld of op een andere wijze conform de aanmeldregels van school. Tijdens het gesprek over de toelatingsmogelijkheden gaat de zorgplicht in principe dus niet in. De zorgplicht houdt onder meer in dat wanneer de school weigert een leerling toe te laten, zij een andere school moet zoeken. Lees meer hierover in deze artikelen:

Uitzonderingen zorgplicht

Er gelden twee uitzonderingen op wettelijke zorgplicht. Ten eerste dat er geen plaatsruimte (formatie) in de betreffende groep is. Bijvoorbeeld dat bij 28 leerlingen in groep 7, de groep vol is. Let op: dit moet je wel kunnen aantonen c.q. het moet blijken uit het schoolondersteuningsplan (SOP) in combinatie met het toelatingsbeleid in de schoolgids. De tweede is dat ouders de grondslag van de school niet respecteren dan wel onderschrijven en weigeren dit te verklaren bij de toelichting.

Tips aangaande het toelatingsbeleid

 • Zorg dat het bekend is

  Formuleer het aanmeld- en toelaatbeleid helder in de schoolgids en op de website.
 • Maak tijdig een OPP
  Bij een zorgleerling: maak op tijd een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het geeft jouw als school én de ouders houvast bij het reflecteren op de gerealiseerde doelen.
 • Weet waarin je kunt ondersteunen

  Zorg voor een gedegen schoolondersteuningsplan (SOP) met een duidelijke uitleg over de doelgroep en (on)mogelijkheden van je school wat betreft ondersteuning, en vermeldt dit eveneens op de website.
 • Ken de basisondersteuning

  Overleg met samenwerkingsverband over basisondersteuning: wat valt er wel en niet onder?

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!

Heb je vragen over het aanmeld- of toelatingsbeleid of wil je dat iemand met je meedenkt? Neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of via WhatsApp: 06 – 330 296 94. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar van 09.00 – 15.00 uur.

Gerelateerd