Terug naar overzicht

Casus: veiligheid kind op school in het geding, ouders dienen klacht in

Leerlinge is een trage eter en is hiervoor in behandeling bij een diëtiste en de praktijkondersteuner van de huisarts. School weet dit. Toch komt leerlinge regelmatig thuis met een volle lunchtrommel, waarvan ze stress krijgt. Gesprekken leiden tot een impasse, waarna de leerlinge naar een andere school gaat, waar alle problemen verdwijnen. Ouders voelen zich niet serieus genomen en willen voorkomen dat een ander kind hetzelfde overkomt. Lees het advies van de geschillencommissie

Standpunt ouders

De problemen ontstonden volgens ouders vanaf het moment dat de leerlinge een nieuwe leerkracht kreeg. Die wilde alleen via de mail communiceren. Dochter at vanaf dat moment met moeite nog één boterham op school, had buikpijn en werd steeds vaker ziek. Ze kreeg hulp van een diëtist en praktijkondersteuner van de huisarts, om de stress gerelateerde buikpijn te behandelen.

De gesprekken liepen hoog op, en school heeft de ouders verwezen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin en hun dochter uitgemaakt voor leugenaar. Uiteindelijk besloten ouders om hun dochter naar een andere school te sturen. Daar eet ze zonder problemen vier boterhammen en de buikpijn is verdwenen. Volgens ouders blijkt hieruit dat school ze niet serieus heeft genomen en vanuit een machtspositie de veiligheid/gezondheid en leercapaciteit van hun dochter in gevaar heeft gebracht.

Standpunt school

Klagers richten zich volgens school tegen het beleid met betrekking tot het continurooster, waardoor er volgens hen onvoldoende tijd voor de leerling is om de lunch te nuttigen. Dit beleid is zorgvuldig en in samenwerking met de MR ontwikkeld. Er is wel geprobeerd om met ouders te zoeken naar oplossingen voor het lunchprobleem van de leerling.

Daarnaast stellen ouders dat zij alleen nog op vastgestelde momenten de school in mogen, waar ze het niet mee eens zijn. Na corona is het beleid rondom toegankelijkheid van de school inderdaad veranderd. Vanaf groep vier mogen ouders de leerlingen niet meer naar binnen begeleiden. School blijft wel open voor ouders na schooltijd of via een afspraak met de leerling.

Oordeel en advies geschillencommissie bijzonder onderwijs

De Commissie is van oordeel dat niet gesteld kan worden, dan wel aannemelijk gemaakt is, dat de school vanuit een machtspositie de veiligheid/gezondheid en leercapaciteit van een kind in gevaar gebracht heeft, zoals klagers de klacht formuleren. Uit de bewoording van de klacht is lastig een concreet probleem te herleiden, waarop het voor klagers steekt. De school heeft in zijn verweer ook de onderdelen willen aangeven die het herleidt uit de klacht

De commissie verklaart de klacht ongegrond. Wel adviseert zij de school zoveel mogelijk op een persoonlijke wijze met ouders te communiceren en contact te blijven houden, zeker ingeval van incidenten/reacties met een onverwachte heftigheid. Als de achtergrond daarvan kan worden achterhaald kan ,dat voorkomen dat er (groeiend) wederzijds onbegrip ontstaat.


Lees hier de volledige uitspraak van de geschillencommissie bijzonder onderwijs

Gerelateerd