Terug naar overzicht

Nieuw aspirant-lid De Ondernemende School Westland stelt zich voor

Aan scholen geen gebrek in het Westland. Toch mistten Yvon Koene en Martine de Bruijn iets in het onderwijs in de regio. Het leidde tot de oprichting van De Ondernemende School Westland. ‘Ik raad iedere schoolstarter een gemeenschapscoach aan. Die hielp ons nog beter in beeld te krijgen waarom wij dit wilden en wat wij dan precies wilden. Dit moet je haarfijn weten, anders houd je het niet vol.’

Al twaalf jaar kenden onderwijsprofessionals Yvon Koene, Martine de Bruijn en Dave Robbemond elkaar, toen ze in het najaar van 2021 tijdens een bijeenkomst werden geraakt door een presentatie van Conrad van Pruijssen van ‘De Ondernemende School’. Het ging over hoe je een nieuw schoolinitiatief kunt starten, waarin het welzijn van kinderen voorop staat.

Begeleiding door coach

‘We raakten enthousiast. Op veel scholen in onze regio gaat groei over de cognitieve ontwikkeling. De sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling vinden wij echter net zo belangrijk. Achteraf bezien zijn wij heel blij met de gesprekken die wij destijds met een gemeenschapscoach hebben gevoerd. Enthousiast zijn over een idee, in dit geval een nieuw schoolconcept gestoeld op de Waldorf-pedagogie, is één. Om het uit te werken tot een echte school, dat vergt veel tijd en energie. Daarvoor is het nodig dat je heel goed bij jezelf te rade gaat waarom je het wilt en wat je ermee wilt bereiken. Alleen dan houd je het vol.’

Tijdsinvestering

‘Om een school te mogen starten, heb je goedkeuring nodig van de Inspectie. Hiervoor moet je onder meer kunnen aantonen dat genoeg ouders belangstelling hebben voor de school, alsook dat de school aan de wettelijke eisen voldoet die zijn gesteld aan een school en het bestuur. In een periode van vier maanden hebben we dit voorbereid. Die periode was intensief. Dat werd anders toen we goedkeuring kregen van de Inspectie.

Vanaf dat moment moet je onderwijs daadwerkelijk vorm krijgen, je moet informatie avonden en ontmoetingen met ouders organiseren, een team samenstellen en met de gemeente in gesprek over huisvesting. Dit is haast niet te doen als je er nog een baan naast hebt. Bekostiging krijg je echter pas als de school haar deuren opent. Dankzij gulle ondernemers uit de omgeving, die pal achter ons concept staan, kunnen we het financieel volhouden.’

Praten, praten, praten

Het uitdenken van een nieuw onderwijsconcept roept telkens opnieuw vragen op en daardoor soms ook twijfels, bijvoorbeeld of je als initiatiefnemers nog op hetzelfde spoor zit. ‘Hier hebben we altijd heel open over gesproken, om irritatie en nog meer twijfels te voorkomen. Ook met de gemeente hebben we continu het contact gezocht. Huisvesting was er aanvankelijk niet, dus zijn we zelf rondjes door het Westland gaan rijden om te zoeken naar mogelijke opties. We hebben er continu achteraan gezeten. Inmiddels hebben we een locatie gevonden, al maakt die wel dat we pas in augustus 2025 in plaats van 2024 open gaan.’

Niet zomaar aangemeld

‘Ouders moeten dus nog iets langer geduld hebben, voordat hun kind bij ons op school kan starten. We hopen met 80 leerlingen te kunnen beginnen en hebben daar alle vertrouwen in. Zeker omdat je bij ons niet aangemeld bent door sec een brief in te vullen. Het is heel belangrijk dat ouders vooraf weten hoe het onderwijs op De Ondernemende School Westland eruit komt te zien zodat we achteraf teleurstellingen voorkomen, dit is verloren energie voor alle partijen.’

De Ondernemende School Westland heeft op 13 mei een informatieavond voor geïnteresseerden en 10 juni voor geïnteresseerde leerkrachten.

Gerelateerd