Terug naar overzicht

Casus: Definitieve advies in groep 8 is lager dan voorlopige advies in groep 7. Ouders klagen.

Tijdens een oudergesprek eind groep 7 heeft school laten weten dat zij ‘in de leerling wel een Havo-leerling’ zagen. Het definitieve advies in groep 8 werd TL/Havo, waardoor de leerling niet toegelaten kon worden op de school van haar keuze. De school was van deze wens van leerling op de hoogte en heeft desondanks niet gewaarschuwd dat het niet behaald zou worden, aldus de ouders. Zij dienen een klacht in.

Standpunt ouders

Nadat ze te horen kregen dat het definitieve advies TL/Havo werd, hebben zij een onderbouwing bij de leraar opgevraagd. Die onderbouwing volstond niet, waarna een gesprek is aangevraagd. Tijdens dit gesprek hebben ouders laten weten dat school al sinds groep 6 op de hoogte is van “het doel” van hun dochter: dat zij op een bepaalde school toegelaten wil worden, waarvoor Havo-advies nodig is. School heeft nimmer een signaal afgegeven of melding gedaan, dat de resultaten slechter werden en dat de leerling het gewenste niveau niet zou kunnen halen.

Daarbij heeft de leerkracht in groep 7 laten weten dat niet alleen naar de plaatsingswijzer wordt gekeken maar ook naar de houding en leerling zelf. Volgens het rapport van leerling waren die niet verslechterd. Tot slot was haar eigen leerkracht in groep 8 bij het schooladvies niet aanwezig in verband met zwangerschapsverlof. Ouders veronderstellen dat als gevolg hiervan in mindere mate is gekeken naar de ontwikkeling en werkhouding van de leerling, met een lager schooladvies als gevolg.

Al is het voor hun eigen dochter te laat, klager wil met de klacht een verandering bewerkstelligen binnen de schoolorganisatie, zodat dit soort misstanden zich in de toekomst niet meer kan voordoen.

Oordeel klachtencommissie

De commissie start haar oordeel met de mededeling dat zij terughoudend is bij het toetsen van een schooladvies. Onderwijzend personeel van een school heeft bij uitstek de deskundigheid het kennen en kunnen van een leerling te beoordelen. De Commissie beoordeelt slechts of de school in redelijkheid tot haar schooladvies kon komen.

Doordat de leerkracht in groep 7 heeft laten weten dat zij een Havo-leerlinge in leerling zag, mede gelet op haar werkhouding en inzet, kan de Commissie zich indenken dat de leerling en haar ouders een ander schooladvies hadden verwacht. Met dergelijke uitlatingen moet een school oppassen, nu zij hiermee bij de leerling en ouders bepaalde verwachtingen kan wekken. Het neemt echter niet weg dat het definitieve advies TL/Havo evident juist kan zijn. De school heeft het schooladvies gebaseerd op objectieve gegevens, zoals de niet-methodegebonden toetsen en de plaatsingswijzer. De indrukken van de leerkracht over de inzet en werkhouding van leerling zijn eveneens bij de totstandkoming van het advies betrokken. Het schooladvies is voldoende zorgvuldig tot stand gekomen en de school heeft het advies in redelijkheid kunnen geven. De klacht is derhalve ongegrond.

Lees hier het hele advies van de landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs

Lees een eerder op VBS geplaatste casus over ouders die het niet eens zijn met het schooladvies

In deze casus waren ouders het niet eens met schooladvies vmbo-k. Het advies vmbo-k/vmbo-tl paste volgens hen beter bij hun kind.

Gerelateerd