Terug naar overzicht

Staat van het Onderwijs: toezicht doelmatige besteding moet beter

Op 17 april publiceerde de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs. Niet alleen ging de inspectie daarbij in op de stand van zaken wat betreft het onderwijs, maar ook op het intern toezicht. Wat zijn de belangrijkste zaken in het rapport?

  • In 2022 kreeg meer dan de helft van de onderzochte besturen een herstelopdracht als het gaat om toezicht op de doelmatigheid van bestedingen.
  • Het zicht en de sturing op de doelmatige besteding van de ondersteuningsmiddelen moet dus worden verbeterd. Dit is een verantwoordelijkheid van het intern toezicht: voor welke (onderwijs) inhoudelijke beleidskeuzes worden welke middelen ingezet? Waar komt het geld terecht, wordt het geld goed besteed en heeft dat geleid tot de resultaten zoals men voor ogen had?
  • Om dit gesprek te kunnen voeren moet volgens de inspectie kwaliteitszorg ingericht zijn vanuit de focus op doelmatige besteding van middelen. De intern toezichthouder kan hiervoor een verwachtingskader opstellen.
  • De Onderwijsinspectie vindt het ook belangrijk dat de overheid een definitie van doelmatige besteding wettelijk vastlegt.

Lees meer

Gerelateerd