Terug naar overzicht

Medezeggenschap deel 2: De rol van de MR bij bestuurlijke samenwerking

Goede medezeggenschap is belangrijk voor een goed werkende organisatie. En voor de mensen die daar werken. Hoe geef je dus op een goede wijze invulling aan medezeggenschap? En hoe werken de verschillende mensen – zoals schoolleiders, bestuurders en (G)MR – op een goede manier samen? De komende tijd publiceert VBS drie artikelen over dit onderwerp. In dit tweede artikel gaan we in op de rol van de MR bij bestuurlijke samenwerking.

De MR heeft een aantal rechten:

  • Informatierecht. Om goed mee te kunnen praten over het beleid van de school heeft de MR recht op relevante informatie. Het is de taak van de bestuurder om de MR tijdig en juist te informeren.
  • Instemmingsrecht. Deze geldt bijvoorbeeld voor de hoogte van de ouderbijdrage of het schoolreglement.
  • Adviesrecht. In de Wms is vastgelegd voor welke zaken de school de MR om advies moet vragen. Het is niet verplicht het advies over te nemen. Het bestuur van de school dient elk belangrijk besluit eerst aan de MR voor te leggen voor instemming of advies.
  • Initiatiefrecht. De MR kan tevens over allerlei zaken die in een school van belang zijn, voorstellen doen. Die voorstellen of standpunten moeten altijd worden besproken.

Welke rechten zijn van toepassing bij bestuurlijke samenwerking? Stel dat een school wil samenwerken met andere besturen om het lerarentekort te kunnen oplossen. Waarschijnlijk zullen die oplossingen voor de lange termijn zijn, het lerarentekort zal nog lang duren.

  • Als eerste heeft de MR recht op informatie. Het is belangrijk om als bestuurder/schoolleider de situatie uit te leggen en mogelijke oplossingen te bespreken.
  • Als het gaat om samenwerking die duurzaam is dan heeft de MR adviesrecht.
  • De MR kan instemmingsrecht hebben op de consequenties van de gekozen oplossing, bijvoorbeeld als personeel gedetacheerd wordt of gebouwen van elkaar worden gebruikt. Instemmingsrecht hangt dus heel erg af van de gekozen maatregelen. Het is daarom goed je hierover te laten informeren.

Meer weten?

Heb je hierover een vraag? 

Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk (alleen voor leden, dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur) via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– Email: helpdesk@vbs.nl
– Whatsapp: 06-53573393

Gerelateerd