Terug naar overzicht

Akkoord cao bestuurders funderend onderwijs

VTOI-NVTK en Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben op 10 april 2024 een akkoord bereikt over de cao voor bestuurders in het funderend onderwijs.

De cao-partijen hebben geconstateerd dat er door de verschillende ontwikkelingen in de reguliere cao’s in het funderend onderwijs een disbalans is ontstaan in het loongebouw voor bestuurders in het funderend onderwijs. Zo is nu het minimumsalaris van (adjunct)directeuren hoger dan dat van hun bestuurder(s) en bij de laagste schalen van het loongebouw voor bestuurders funderend onderwijs ook het maximum te bereiken salaris.

De volgende afspraken zijn gemaakt

  • De cao-partijen hebben de minima van alle salarisschalen van het loongebouw bestuurders funderend onderwijs en de maxima van salarisschaal BA en BB opnieuw vastgesteld om tot marktconforme salarisschalen voor bestuurders te komen door de geadviseerde bedragen op basis van een benchmark over te nemen.
  • De cao-partijen zijn overeengekomen dat de actuele salarissen met 5% worden verhoogd met ingang van 1 maart 2024. Dat houdt tevens in dat ook de nieuwe minima en maxima met 5% worden geïndexeerd.
  • De cao-partijen hebben afgesproken zich te zullen inzetten om de cao concurrerend, modern en vitaal te houden en zullen daartoe een ontwikkelagenda vaststellen.
  • De looptijd van de cao is van 1 maart 2024 tot en met 28 februari 2025.

Binnenkort wordt het onderhandelingsakkoord gepubliceerd met daarin de aangepaste loonschalen.

Gerelateerd