Terug naar overzicht

De vrijwillige ouderbijdrage afschaffen? Wat vinden jullie?

In een brief aan de Tweede Kamer roepen verschillende ouder-, leerling- en onderwijsorganisaties op om de vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs af te schaffen. Minister Wiersma beslist voor de zomer wat hij met de ouderbijdrage wil doen. We zijn benieuwd wat onze leden vinden.

Brief van de organisaties
De organisaties die de brief hebben ondertekend zijn: Vereniging Openbaar Onderwijs, Ouders & Onderwijs, Reformatorische Oudervereniging, Voor Werkende Ouders, Oudervereniging Balans, LAKS, VOS/ABB, VO-raad, PO-raad, CNV Onderwijs, AOb, Leerlingenbelang VSO.

In het kader van de kansengelijkheid vragen de organisaties aandacht voor de hoge schoolkosten waarmee veel ouders worden geconfronteerd: goed onderwijs moet voor elk kind gelijk toegankelijk zijn, ongeacht de portemonnee van de ouders.

Onderzoek en beslissing van de minister
Voor de zomer 2022 heeft minister Wiersma een rapport van Regioplan naar de Kamer gestuurd over de vrijwillige ouderbijdrage in het funderend onderwijs. Hierin staan een zestal scenario’s, variërend van het afschaffen van de ouderbijdrage (met of zonder compensatie vanuit de rijksbegroting) tot niets doen, en alles daar tussen in.

Op 10 maart 2023 stuurde minister Wiersma een brief over kansengelijkheid in het funderend onderwijs aan de Tweede Kamer. De minister ging in op de geluiden die hij hoort over de vrijwillige financiële bijdrage die scholen vragen voor extra activiteiten. “Uit gesprekken met organisaties en scholen komt niet één duidelijke voorkeursvariant naar voren. Bij de keuze voor een scenario vind ik het belangrijk om twee dingen te voorkomen: een stigmatiserend effect voor ouders met een minder riante financiële positie (zoals bij een inkomensafhankelijke ouderbijdrage) of dat de verschillen blijven bestaan (zoals wanneer de limiet geldt per type activiteit). Ik wil een keuze maken als ik meer informatie heb over de effecten van de huidige wetgeving.”

De minister wil voor de zomer een besluit nemen.

Over de vrijwillige ouderbijdrage
Een basisschool of middelbare school kan extra activiteiten buiten de gewone lessen om organiseren. Hiervoor mag de school een bijdrage van de ouders vragen. Voorbeelden van extra activiteiten voor leerlingen zijn: een schoolreis, een kerstetentje, museumbezoek, een sportdag, hulp bij huiswerk of oefenen bij examens, lessen in een extra vreemde taal zoals Spaans, programma’s voor tweetalig onderwijs en extra lessen dans, cultuur, muziek, sport, taal of techniek.

In de schoolgids moet bij de informatie over de vrijwillige ouderbijdrage altijd staan:

  • hoe hoog de ouderbijdrage is;
  • voor welke extra activiteiten het geld wordt gebruikt;
  • dat de ouderbijdrage voor extra activiteiten altijd vrijwillig is;
  • dat leerlingen altijd mogen meedoen met alle extra activiteiten die de school organiseert. Ook als hun ouders niet betalen.

De medezeggenschapsraad moet instemmen met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. En aan welke activiteiten het geld wordt besteed.

Wat vinden jullie?
We zijn benieuwd wat onze leden vinden. Afschaffen of juist niet? En waarom? Laat jullie mening horen door een mail te sturen naar helpdesk@vbs.nl.

Meer lezen

Gerelateerd