Terug naar overzicht

Vrijwillige ouderbijdrage: wat zijn de belangrijkste punten en hoe organiseer je het?

Sinds 1 augustus 2021 geldt de wet vrijwillige ouderbijdrage die het verbiedt om leerlingen uit te sluiten van schoolactiviteiten als hun ouders geen vrijwillige ouderbijdrage betalen. We zetten de belangrijkste punten op een rij.

Schoolkosten zijn verdeeld in vier categorieën:

  • Kosten voor school (bijvoorbeeld lesmateriaal voor een specifiek jaar)
  • Kosten voor ouders (zoals voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat?
  • Elektronische informatiedragers
  • Extra activiteiten

De wetswijziging gaat over de extra activiteiten, die dus buiten het verplichte onderwijsprogramma worden georganiseerd door het bevoegd gezag. De belangrijkste punten op een rij:

  • Selectie voor een activiteit mag nooit geschieden op basis van wie wel of niet betaald. Je mag een leerling dus niet uitsluiten als zijn of haar ouders niet betalen. Een school mag wel een maximaal aantal plekken beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld een schoolreisje.
  • De wet staat los van een onderscheid maken in excursies aanbieden aan bepaalde groepen leerlingen, bijvoorbeeld op onderwijsniveau of vakinhoud. Een school mag dus een activiteit aanbieden voor een beperkt aantal leerlingen.
  • Alle activiteiten die worden aangeboden onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, vallen onder de wetgeving. Een bijdrage hiervoor is vrijwillig.

Hoe organiseer je de vrijwillige ouderbijdrage?

Het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage is vaak in handen van de oudercommissie, de oudervereniging of een hieraan verbonden stichting. Dit roept vragen op over wie de hoogte van de ouderbijdrage mag bepalen, wie mag bepalen waaraan het wordt besteed, de aansprakelijkheid en de borging van privacy. Hoe kun je het beheer het beste organiseren en wat zijn de voor- en nadelen? Lees hier meer.

Communicatie over vrijwillige ouderbijdrage

De Onderwijsinspectie stelt eisen aan de invulling en communicatie over de ouderbijdrage. Hieronder delen we ter inspiratie een FAQ over communicatie tussen ouders en school over de vrijwillige ouderbijdrage. Het is een FAQ van een vrijeschool die goed toepasbaar is voor andere scholen. Lees meer.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!

Heb je een vraag over de vrijwillige ouderbijdrage of een ander onderwerp, neem dan contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-53573393. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.

Gerelateerd