Terug naar overzicht

Casus gescheiden ouders: vader klaagt dat school zoon heeft toegelaten zonder zijn toestemming

De ouders van een leerling zijn gescheiden. Zij hebben beiden ouderlijk gezag. Moeder schrijft het kind in op een nieuwe school zonder vader hierover in te lichten. De school neemt het kind aan. Vader is het niet eens met de inschrijving. Zijn klacht ziet erop dat school het kind zonder zijn toestemming heeft aangenomen. Dit is het oordeel van de geschillencommissie.

Op grond van de wet is één van de ouders bevoegd tot aanmelding van een kind op school. Wel geldt dat niet moet zijn gebleken dat de andere ouder bezwaar maakt. Als de school ervan op de hoogte is dat de andere ouder bezwaar tegen de aanmelding heeft, dan mag de school de aanmelding niet meteen omzetten in een inschrijving. Eerst moet zij dan nader onderzoek doen.

Conclusie Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Bij brief heeft het schoolbestuur al aan vader laten weten dat zijn zoon niet ingeschreven had mogen worden. Volgens de directeur van de school had de school onderzoek moeten doen naar de situatie. Ook moeder stelt in de procedure dat school – met de kennis van nu – anders zou hebben gehandeld. Hieruit concludeert de commissie dat op het moment van inschrijven van de leerling kennelijk informatie voorhanden was, die voor school aanleiding had moeten zijn om nader onderzoek te doen naar de eventuele bezwaren van vader tegen de aanmelding. School had hierop moeten anticiperen een heeft dat niet gedaan. De commissie acht de klacht van vader gegrond.

Tweede klacht ging over onveilige situatie

Naast het bovenstaande stelde vader ook dat de school ten onrechte had geïnsinueerd dat sprake zou zijn van onveiligheid bij hem. De commissie zegt hierover dat vader en moeder elkaar tegenspreken over dit vermeende onveilige gedrag van vader. Zij ziet geen aanleiding om meer waarde te hechten aan de ene verklaring dan aan de andere verklaring. Dus kan zij ook niet vaststellen of daadwerkelijk sprake is van een onveilige situatie, als gevolg waarvan zij de klacht hieromtrent ongegrond verklaart.

De gehele uitspraak van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs lees je hier

Hoe omgaan met gescheiden ouders: vijf meest gestelde vragen

Een scheiding heeft vaak een behoorlijke impact op de ouders en het kind. Maar ook voor de school kan een (vecht)scheiding gevolgen hebben, blijkt wel uit bovenstaande casus. Op onze website geven we je een antwoord op de volgende meest gestelde vragen over dit onderwerp:

  • Waarover moet je welke ouder informeren?
  • Welke informatie mag ik aan een partner geven?
  • Wat mogen leerkrachten over de scheiding zeggen?
  • Tegen de afspraken in komt de partner het kind ophalen, wat nu?
  • Ik wil mijn kind inschrijven op een andere school, werk je even mee?

 

Gerelateerd