Terug naar overzicht

Het OPP en weerstand van ouders: tips

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, moet de school de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling zo goed mogelijk in kaart brengen door middel van een onderwijsontwikkelingsperspectief (OPP). Wat doe je als ouders niet willen meewerken of zelfs de school gaan tegenwerken?

Het OPP bestaat uit twee delen:

 • de ontwikkelingsmogelijkheden (de uitstroombestemming). Over dit gedeelte gaat de school.
 • het handelingsdeel (de ondersteuningsbehoefte). Deze kun je pas vaststellen na een gesprek met de ouders (de zogenaamde OOGO) en na akkoord van de ouders. Voorafgaand aan het gesprek moeten de ouders weten dat hun toestemming nodig is en dat het uitblijven daarvan gevolgen heeft (bijvoorbeeld handelingsverlegenheid van de school).
Het verwachtingen en rollen tijdens het gesprek
 • De school heeft een open houding als het gaat om de suggesties van de ouders, maar hoeft deze niet over te hebben in hun beslissing.
 • Van de ouders mag je verwachten dat ook zij open een reëel overleg voeren. En dat zij medewerking verlenen bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
 • Indien zij die medewerking niet verlenen kan dat leiden tot handelingsverlegenheid van de school. Immers, de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte kan dan niet goed in beeld worden gebracht.
Als de ouders niet akkoord gaan
 • In zo’n geval heeft de school de regie.
 • Probeer erachter te komen waar de weerstand van de ouders vandaan komt en probeer op die manier tot een oplossing te komen.
 • Wijs de ouders er schriftelijk op dat het noodzakelijk is om een volledig beeld te hebben van de leerling (achtergronden van het gedrag en de ondersteuningsbehoeften).
 • Waarschuw de ouders dat wanneer er geen onderzoek kan plaatsvinden dit kan leiden tot handelingsverlegenheid van de school. En dat een school kan overwegen om de leerling van school te verwijderen.
 • Vanuit juridisch oogpunt is het goed om het hele proces op schrift te stellen. Dat kan bijvoorbeeld goed zijn als de ouders naar de Geschillencommissie Passend Onderwijs gaan.
 • Als je als school verwijdering op grond van handelingsverlegenheid overweegt, onderbouw dan zorgvuldig waarom het voor de school niet langer mogelijk is om de leerling adequaat te begeleiden en te ondersteunen. Laat ook zien welke begeleiding is geboden, welke maatregelen zijn getroffen, welke instanties om advies is gevraagd en welke beslissingen in dat verband zijn genomen.
 • Hierbij is het belangrijk dat een andere school zich bereid heeft verklaard om de leerling op te nemen.

Lees hier meer over het OPP

Gerelateerd