Terug naar overzicht

Casus informatieverstrekking gescheiden oudersDe ouders van een leerling zijn gescheiden. Het kind verblijft om de week bij vader of moeder. Vader wil van school weten of er een verschil is in de leerprestaties van zijn kind in de weken dat hij bij hem is en de weken dat hij bij zijn moeder is. School weigert de informatie te geven, mag dat?

De casus werd voorgelegd tijdens de kennissessie ‘informatieverstrekking gescheiden ouders: regels en aandachtspunten’, verzorgd door Arzu Yandere, onderwijsadvocaat bij Dworkin Law.

Neutraal blijven

Als school moet je vragen van ouders over de vorderingen van hun kind (of kinderen) in beginsel beantwoorden. Als ouders in een echtscheiding liggen en een geschil hebben over de omgang met hun kinderen, moet je je als school uiterst objectief en neutraal opstellen.
In bovengenoemde casus heeft vader (klager) in zijn vraag aan school een koppeling gelegd tussen de ontwikkeling van het kind en zijn wekelijkse verblijfplaats. Door die vraag te beantwoorden dreigt de school haar neutraliteit prijs te geven. De informatie kan immers mogelijk een van de ouders beschadigen omdat die gebruikt kan worden in een juridische procedure tussen de ouders.

Antwoord casus

In bovengenoemde casus hoeft school de gevraagde informatie dus niet aan vader te verstrekken. Alle schijn van partijdigheid moet voorkomen worden. Eerder al – los van de casus – oordeelde de commissie dat een school geen verklaringen moet afleggen in het kader van een te voeren juridische procedure, als de ouder hierom vraagt. Het brengt de neutraliteit van school in gevaar.

Ander aandachtspunt: formuleer beleid

Als tip gaf Yandere mee, om beleid – over wat je als school wel en niet aan informatie aan gescheiden ouders verstrekt – te formuleren. Neem dit vervolgens op in de schoolgids, zodat het voor de ouders duidelijk is.
Bij aanmelding van een nieuwe leerlingen is het raadzaam om de juridische status met betrekking tot gezag, omgang en informatievoorziening van ouders in kaart te brengen. Nog een tip: vraag op het aanmeldformulier standaard naar namen en adressen van beide ouders.

De helpdesk staat voor je klaar

Heb je vragen rondom informatieverstrekking aan gescheiden ouders? Neem contact op met Nienke van de VBS Helpdesk (alleen voor leden, dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur) via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– Email: helpdesk@vbs.nl
– Whatsapp: 06-53573393.

Gerelateerd