Terug naar overzicht

OCW: ‘Uitstel accountantsverklaring niet mogelijk’

Het ministerie van OCW kan schoolbesturen geen uitstel verlenen voor het aanleveren van de accountantsverklaring. Vanwege wet- en regelgeving is dat niet mogelijk is, de inspectie heeft wel de mogelijkheid om bij overmacht de hoogte van de sanctie aan te passen.

Vanwege een tekort aan accountantskantoren actief in de onderwijssector hebben tientallen onderwijsorganisaties moeite de deadline van 1 juli te halen. Mocht een onderwijsorganisatie de deadline niet halen dan wordt deze financieel gekort. Het is niet duidelijk of een tekort aan accountants onder overmacht valt (en waardoor de hoogte van de sanctie kan worden aangepast).

Gerelateerd