Terug naar overzicht

Risico nemen of toch verzekeren?

Risico’s kun je als school niet vermijden. Je kunt ze wel beheersen. En gaat het om risico’s met te grote (financiële) consequenties, dan is verzekeren wellicht verstandig. Als lid van VBS kun je hiervoor terecht bij Raetsheren. Zij kunnen je adviseren over verzekeringsoplossingen die niet alleen specifiek aansluiten bij het risicoprofiel van je school, maar ook rekening houden met je individuele wensen.

Aansprakelijkheid
Op school kunnen zich veel situaties voordoen waarbij er schade ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan een leerling die met zijn/haar jas aan een uitstekende spijker blijft hangen, een medewerker die uitglijdt over een net gedweilde vloer of een vrijwilliger die door het gebruiken van een verouderde ladder naar beneden valt. De school kan dan aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Het gaat dan om materiële schade, letselschade of gevolgschade.
Of de school ook daadwerkelijk aansprakelijk is voor de schade hangt af van de situatie en de vraag of de school aan haar zorgplicht heeft voldaan.

Op het moment dat de school daadwerkelijk aansprakelijk is dient de school de schade te vergoeden. Soms valt de schade mee (eenmalig een kapotte jas), soms is de schade van grote omvang (letsel- en gevolgschade). In beide gevallen is het fijn als je weet dat je hier goed verzekerd voor bent zodat je school niet ineens voor onverwachte grote kosten komt te staan. Of een schade onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt, is afhankelijk van de van toepassing zijnde polisvoorwaarden.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Recent is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) aangepast. Bestuurders en toezichthouders kunnen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor (vermeende) bestuurs- of beleidsfouten die zij maken vanuit hun hoedanigheid als bestuurder. Denk bijvoorbeeld aan het niet of te laat opmaken van de jaarrekening, het niet voldoen aan de in een subsidie gestelde eisen (waardoor een ontvangen subsidie wordt teruggevorderd), of het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen met financiële consequenties. Hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat de bestuurder/toezichthouder de schade zelf dient te vergoeden vanuit zijn of haar privévermogen. Om verweer te kunnen voeren tegen een bestuurdersaansprakelijkheidsclaim en een eventuele claim te verzekeren, kan er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.

Ongevallen
Ook kunnen er op school ongevallen plaatsvinden die niet aan een onrechtmatige gedraging van de school te wijten zijn. Denk bijvoorbeeld aan een leerling die uit het klimrek valt en een arm breekt. Omdat de school niet altijd aansprakelijk is, hoeft de school niet altijd de schade te vergoeden. Omdat dit tot vervelende discussies met ouders en medewerkers kan leiden, kan de school besluiten om een ongevallenverzekering af te sluiten. Dit is een verzekering die dekking biedt voor de gevolgen van een ongeval (dat plaatsvindt tijdens schoolgerelateerde activiteiten) ongeacht of er aansprakelijkheid is. Veelal is er op een ongevallenverzekering dekking voor overlijden, blijvende invaliditeit en medische kosten die de eigen zorgverzekering niet vergoed.

Heb je vragen, wil je graag advies of wil je een verzekering afsluiten, neem dan contact op met Raetsheren.
www.VBSverzekerd.nl
T: 072 711 34 55
E: info@vbsverzekerd.nl

Gerelateerd