Terug naar overzicht

Een nieuwe directeur(-bestuurder) voor een eenpitter deel 1: de werving

De directeur of directeur-bestuurder van een eenpitter heeft een cruciale functie. Iemand die vinden die de kennis en de vaardigheden bezit, en ook nog bij je school past is geen makkelijk proces. Daarom besteden we in de komende weken aandacht aan drie aspecten van de zoektocht: de werving, de beloning en de introductie in de organisatie. In dit artikel geeft Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk een aantal aandachtspunten over de werving.

Zorg ook voor een duidelijke opdracht

“De functie van een directeur of directeur-bestuurder bij een eenpitter is complex. Het is daarom belangrijk om een duidelijke opdracht te formuleren. Wat zijn de taken van deze persoon? Welke uitdagingen zijn er in de organisatie? Welke opdracht voor de toekomst krijgt deze mee? Zijn er bijvoorbeeld ambities om het onderwijs te vernieuwen? Schrijf dat in de opdracht. Leidinggeven aan vernieuwingen vergt namelijk bepaalde capaciteiten en houding. Door de opdracht zo duidelijk en precies te maken, krijg je helder wat voor soort directeur(-bestuurder) je zoekt.”

Zorg voor een goed profiel

“Bij de werving is een goed profiel van de beoogde directeur(-bestuurder) van groot belang. Denk hierbij aan specifieke competenties die bij het eenpitterschap horen als ‘(pedagogisch) ondernemerschap’, een brede inzetbaarheid op alle beleidsterreinen en het kunnen schakelen tussen heel strategisch denken en handelen en de alledaagse praktijk (‘het schaap met vijf poten’). Ook het goed kunnen omgaan met een vrijwilligersbestuur, waar ouders in kunnen zitten (al dan niet in de rol van intern toezichthouder), vraagt om specifieke vaardigheden.”

Maak duidelijk dat werken voor een eenpitter echt anders is

“Werf je iemand uit een groter bestuur of een schoolleider die al bij een eenpitter in dienst is? Werken voor een eenpitter is écht anders dan voor een groot bestuur. Je bent onderwijskundig én zakelijk leider, wat betekent dat je voor alle terreinen inhoudelijk eindverantwoordelijk bent. Die competentie moet in het profiel staan. Je wilt iemand die het leuk vindt om te ondernemen in een kleine organisatie, met de positieve kanten en kwetsbaarheden die daarbij horen.”

Welke kanalen zet je in?

“Stel je de vraag: waar zit mijn toekomstige directeur(-bestuurder)? Hoe kan ik zorgen dat hij of zijn mijn vacature leest? Soms kan het inschakelen van een werving- en selectiebureau een uitkomst zijn, maar dat is ook kostbaar. Zijn er bijvoorbeeld regionale netwerken om de vacature breder uit te zetten?”

Verder lezen

Meer weten over werving en introductie?

Meer weten over werving en de introductie van een nieuwe directeur(-bestuurder) of informatie over een introductiegesprek? Nienke Daniëls denkt namens VBS graag mee! Neem contact op met de VBS Helpdesk:

– Telefoon: 070 – 331 52 15
– Email: helpdesk@vbs.nl
– Whatsapp: 06-53 573 393

Gerelateerd