Terug naar overzicht

Handreiking Leidraad schoolbestuur po

De VBS heeft deze Leidraad schoolbestuur primair onderwijs ontwikkeld om (vrijwillige) bestuurders/interne toezichthouderszicht te geven op de belangrijkste regelingen, verplichtingen en (beleids)documenten. De leidraad omvat een overzicht van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheidsgebieden, documenten en beleidsstukken waarover een school moet of kan beschikken.

Gerelateerd