Terug naar overzicht

VBS en andere profielorganisaties pleiten bij nieuwe Kamerleden voor pedagogisch perspectief

Deze week hebben de profielorganisaties (ISBO, VBS, Verus, VGS en VOS/ABB in een brief aan de nieuwe Tweede Kamerleden gepleit om het pedagogisch perspectief als basis voor onderwijsbeleid te nemen.

“Als profielorganisaties vragen we nadrukkelijk aandacht voor een pedagogisch perspectief op onderwijs als basis voor het onderwijsbeleid. Het vertrekpunt van het onderwijs ligt in de menswording van de leerling. Dit vraagt om een betere balans tussen persoonsvorming, kwalificatie en socialisatie dan nu het geval is. Het vraagt ook om vertrouwen en ruimte voor onderwijsprofessionals. Niet primair om leerlingen de gewenste opbrengsten te laten produceren, maar om leerlingen te bieden wat zij in hun context en met het oog op hun brede ontwikkeling nodig hebben. Onderwijsbeleid, zowel van de overheid als van scholen en hun besturen dient gericht te zijn op het faciliteren van leraren om hun werk op deze manier uit te kunnen voeren.”

Gerelateerd