Terug naar overzicht

Nieuwe bekostiging po, onze partner Marcus Driessen legt uit

De online Kennissessie ‘Bekostiging po’ is gisteravond goed ontvangen door de deelnemers. VBS-partner Marcus Driessen (financieel adviseur) ging in op de gevolgen van de bekostiging per kalenderjaar in het po vanaf 2023 en de gevolgen voor de meerjarenbegroting. Lees hieronder zijn aandachtspunten. Op de agenda op VBS.nl vind je meer kennissessies: op 9 februari is de kennissessie Relatie bestuur en toezicht po en op 13 april is de volgende kennissessie Bekostiging po, schrijf je in!

De nieuwe bekostiging van het (speciaal) basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs gaat zoveel mogelijk uit van één bedrag per school en één bedrag per leerling. Het ministerie van OCW publiceerde een Excel, waarmee per school(bestuur) een indicatie van de herverdeeleffecten te berekenen is. En OCW publiceerde hier veelgestelde vragen en antwoorden over de vereenvoudiging bekostiging po.

Marcus Driessen noemde aan aantal wijzigingen:

  • De bekostiging gaat vanaf 2023 per kalenderjaar;
  • Er komt een overgangsfase van drie jaar;
  • Het onderscheid tussen personele bekostiging en materiele instandhouding verdwijnt; er komt een bedrag per leerling;
  • De gewogen gemiddelde leeftijd van onderwijspersoneel en het onderscheid in bekostiging voor onderbouw en bovenbouw verdwijnen;
  • De teldatum wordt 1 februari 2022 voor de bekostiging in 2023;
  • Er is geen groeibekostiging meer, behalve in bijzondere situaties.

Bekostiging per kalenderjaar
De bekostiging vindt in het po per 2023 niet langer plaats per schooljaar maar per kalenderjaar. Daarmee vervalt een jaarlijkse vordering van schoolbesturen op het ministerie van OCW.  Dit heeft eenmalig (flinke) negatieve impact op het eigen vermogen van besturen. Inmiddels zijn er Kamervragen gesteld over deze boekhoudkundige gevolgen, omdat er een gat van 500 miljoen euro door zou ontstaan die schoolbesturen niet gecompenseerd krijgen. Lees meer in het artikel ‘Door nieuwe boekhoudkundige verwerkingen daalt het eigen vermogen in 2023 flink’.

Sparen voor groot onderhouw
Een andere wijziging is dat per 2023 gespaard moet worden voor het groot onderhoud. Ook dit kan een flinke negatieve impact hebben op het eigen vermogen. Hoe dit precies zit, leggen we je hier in dit artikel uit.

Meerjarenbegroting
Marcus ging nader in op de afschaffing van de gewogen gemiddelde leeftijd (ggl). Deze post in de bekostiging compenseert schoolbesturen met gemiddeld oudere leerkrachten. ‘Het verdwijnen van de ggl heeft grote effecten voor scholen met weinig verloop in het personeel en daardoor een hoge ggl. Houd daar rekening mee in je meerjarenbegroting, verjonging kan belangrijk zijn’, adviseerde hij.

Voor een- en tweepitters is het raadzaam onder de nieuwe bekostigingssystematiek voorzichtig te begroten. Daarnaast tipte Marcus de eenpitters om wat betreft reserves tenminste twee maanden personele lasten aan te houden. Aan het eind van de sessie beantwoordde hij enkele vragen van deelnemers.

Meld je aan
Vanwege de grote belangstelling vindt de kennissessie Bekostiging PO opnieuw plaats op woensdag 13 april. Aanmelden kan via onze online agenda.
(27-01-2022)

Gerelateerd