Terug naar overzicht

Gevolgen van bekostiging po per kalenderjaar, onze partner Marcus Driessen legt uit

Door nieuwe boekhoudkundige verwerkingen daalt eigen vermogen per 2023 flink (deel 2)

De online Kennissessie ‘Bekostiging po’ is gisteravond goed ontvangen door deelnemers. VBS-partner Marcus Driessen ging in op de gevolgen van de bekostiging per kalenderjaar in het po vanaf 2023. Dat per 2023 gespaard moet worden voor het groot onderhoud, kan een flinke negatieve impact hebben op het eigen vermogen. Hoe dit precies zit, leggen we je hieronder uit. Op 13 april is de volgende Kennissessie Bekostiging po en op 26 januari is er een aparte sessie voor het v(s)o de Kennissessie Bekostiging (v)so, schrijf je vast in!

Voor groot onderhoud mogen scholen conform de huidige systematiek een onderhoudsvoorziening in de jaarrekening opnemen. Een potje waarin ze geld stoppen voor toekomstig onderhoud en waar ze geld uit kunnen halen voor dit onderhoud. Dit gebeurt conform de egalisatiemethode, die met zich meebrengt dat de voorziening altijd boven de nul euro moet staan. Met een goed onderhoudsplan kqan een school dit binnen de perken houden.

Sparen voor groot onderhoud
Vanaf 2023 gaat bovenstaande systematiek op de schop. Vanaf dan moeten scholen gaan sparen voor de onderdelen die ze willen gaan vervangen dan wel vernieuwen. Wil een school bijvoorbeeld in 2030 de kozijnen vervangen en gaat dat 70.000 euro kosten, dan moet de school vanaf 2023 ieder jaar  hiervoor opzij gaan zetten. Dit sparen moet voor alle soorten onderhoud apart gebeuren.

Wil de school in bovengenoemd geval echter in 2025 de kozijnen al gaan vervangen, dan moet de school in 2023 al 50.000 euro gespaard hebben. Waar halen zij dat geld vandaan? Uit het eigen vermogen! In dit geval moet dan op 1 januari 2023 50.000 euro vanuit het eigen vermogen naar de onderhoudsvoorziening worden overgeheveld. En dan gaat het hier alleen nog maar om de kozijnen. Stel dat in 2025 ook nog onderhoud aan het dak hebt staan, dan moet er op 1 januari 2023 nog meer gespaard zijn en dus nog meer uit het eigen vermogen worden gehaald.

De dotatie aan de voorziening groot onderhoud wordt hiermee bepaald aan de hand van het meerjarig onderhoudsplan. De voorziening wordt  opgebouwd door per onderhoudscomponent de toekomstige kosten en het tijdstip van het onderhoud te schatten. Vervolgens wordt per jaar een bedrag toegevoegd aan de voorziening. Deze methodiek, waarbij de opbouw van de voorziening wordt bepaald per onderhoudsklus per pand, wordt voor het eerst van kracht over het boekjaar van 2023.

Impact op vermogenspositie
Wat betekent dit voor je liquiditeitspositie? Helemaal niets. Het geld stond al op de bank en blijft op de bank staan. Voor je vermogenspositie verandert er wel heel veel. Kleine schoolbesturen kunnen het eigen vermogen flink zien dalen. Bij grote schoolbesturen met meerdere scholen onder zich kan het tot in de miljoenen euro’s oplopen, tot zelfs een negatief eigen vermogen. Een positief bijeffect is dat de inspectie minder snel oordeelt dat sprake is van een bovenmatig eigen vermogen. Maar de toezichthouder zal zich flink achter de oren krabben en kritische vragen stellen.

Uitleggen aan toezichthouder
De toezichthouder op je dak als gevolg van een (flinke) daling van je vermogenspositie, dat wil geen enkele school. Volgens onze partner Marcus Driessen, adviseur financieel beleid voor het po en vo, hoeft het in dit geval ook niet. Door je financiële positie niet langer te beoordelen op basis van je vermogenspositie (zoals de inspectie nu doet) maar op basis van het werkelijke geld op de bank, kun je je toezichthouder volgens hem alsnog gerust stellen. Het vergt te veel details om het verder in dit artikel uit te leggen.

Meer weten?
Heb je vragen of wil je advies over de boekhoudkundige gevolgen van de bekostiging per kalenderjaar vanaf 2023? Tijdens de kennissessie Bekostiging po op 13 april 2022 gaat Marcus hier dieper op in. Voor het v(s)o is er een aparte sessie op 26 januari 2022: de Kennissessie bekostiging v(s)o. Je kunt je alvast inschrijven!

Uiteraard kun je ook contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via: 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.

Lees hier deel 1:
Per 2023 van bekostiging per schooljaar naar bekostiging per kalenderjaar, de impact voor jouw school

(23-09-2021)

Gerelateerd