Terug naar overzicht

Let op! Door nieuwe boekhoudkundige verwerkingen daalt eigen vermogen in 2023 flink (deel 1)

Deel 1: van bekostiging per schooljaar naar bekostiging per kalenderjaar, de impact voor jouw school

De bekostiging geschiedt in het po per 2023 niet langer per schooljaar maar per kalenderjaar en dat heeft eenmalig (flinke) negatieve impact op het eigen vermogen. Het is vooral een boekhoudkundige verandering en leidt niet tot minder inkomsten of bezuinigingen. Hoe dit precies zit en hoe je je toezichthouder gerust kunt stellen, leggen we je uit. VBS-partner Marcus Driessen gaat er ook dieper op in tijdens de online VBS Kennissessie Bekostiging po op 22 september, schrijf je in!

De huidige bekostiging gaat per schooljaar, in maandelijkse termijnen. Scholen ontvangen in de maanden augustus tot en met december iets minder dan in de maanden januari tot en met juli. Dit zit ‘m in de maand mei, waarin ook het vakantiegeld betaald moet worden.

Hierdoor krijgen schoolbesturen -vanuit boekhoudkundig oogpunt- in de maanden augustus tot en met december te weinig uitgekeerd. Zeg dat een school die periode maandelijks 10 duizend euro te weinig ontvangt. Dit verschil van 50 duizend euro komt doorgaans aan het eind van het kalenderjaar als vordering op OCW in de jaarrekening.

Van schooljaar naar kalenderjaar
Nu gaat per 1 januari 2023 de bekostiging van het po van schooljaar naar kalenderjaar. Daarmee verdwijnt bovenstaande systematiek. Het bedrag dat OCW in periode van augustus tot en met december 2022 ‘te weinig’ aan bekostiging heeft betaald, mag dan niet meer als vordering op OCW in de jaarrekening worden opgenomen. In plaats daarvan moet deze vordering worden afgeboekt. Voor een gemiddelde school gaat dit al gauw om 50 duizend euro. Bij grotere schoolbesturen om (veel) meer.

Impact op bekostiging
Een verlies dat je in de jaarrekening moet opnemen gaat ten koste van je eigen vermogen. Op 1 januari 2023 kan het eigen vermogen van een school dus, om bovengenoemde reden, in één keer met 50 duizend euro (of meer) dalen. Voor de bekostiging maakt dit niet uit, want als school ontvang je van OCW evenveel als voorheen. (Met dien verstande dat iedere school per 1 januari 2023 door de nieuwe bekostigingssystematiek – die los van bovenstaande staat – wordt geraakt.)

Impact op vermogenspositie
Dit is een boekhoudkundige wijziging die niet leidt tot minder inkomsten of bezuinigingen. Maar een (flinke) daling van je eigen vermogen heeft wél impact op je vermogenspositie. Die daalt dan in principe ook. Heeft jouw school een groot eigen vermogen, dan kan een daling hiervan als gevolg hebben dat de Inspectie minder snel oordeelt dat sprake is van een bovenmatig eigen vermogen. Een toezichthouder zal zich echter flink achter de oren krabben en kritische vragen gaan stellen. Zeker als jouw school een klein eigen vermogen heeft dat nog kleiner of zelfs negatief wordt.

Uitleggen aan toezichthouder
Onnodig kritische vragen van je toezichthouder als gevolg van een (flinke) daling van je vermogenspositie, dat wil geen enkele school. Volgens onze partner Marcus Driessen, adviseur financieel beleid voor het po en vo, hoeft het in dit geval ook niet. Door je financiële positie niet langer te beoordelen op basis van je vermogenspositie (zoals de inspectie nu doet) maar op basis van het werkelijke geld op de bank, kun je je toezichthouder volgens hem alsnog gerust stellen. Het vergt te veel details om het verder in dit artikel uit te leggen. Maar tijdens de kennissessies Bekostiging po op 22 september a.s. komt Marcus Driessen hierop terug. Je kunt je nog inschrijven!

Meer Kennissessies over bestuur & toezicht en opleidingsscholen, neem deel!
In september en begin oktober bieden we je meer gratis VBS Kennissessies aan. Op donderdag 23 september 2021 van 19.30 – 21.00u organiseert de online VBS Kennissessie Relatie bestuur & toezicht po, over de rol van het bestuur en het interne toezicht, en de verhouding tussen het bestuur en de directie. De kennissessie is speciaal voor (startende) bestuurders van kleine schoolbesturen in het po, al dan niet in de rol van interne toezichthouder. René Derksen, directeur-bestuurder van Stichting Montessorischool Veenendaal, en VBS-directeur Edward Moolenburgh maken je wegwijs. Schrijf je hier in!

Op dinsdag 5 oktober van 19.30 – 21.00 uur verzorgt Gea Spaans, projectleider Samen Opleiden & Professionaliseren van de PO-Raad en VO-raad, de online VBS Kennissessie De eenpitter als opleidingsschool. De sessie gaat over de vraag hoe je als eenpitter in het po in samenwerking met de pabo een opleidingsschool word. Gea Spaans gaat in op de voordelen van dit partnerschap met de pabo en welke stappen je moet zetten om opleidingsschool te worden.
Schrijf je hier in!

Een overzicht van al onze sessies en bijeenkomsten vind je op www.vbs.nl/agenda.
(02-09-2021)

Gerelateerd