Terug naar overzicht

Casus: Leerling loopt ongezien weg uit speeltuin tijdens schoolreisje, ouder dient klacht in

Een leerling uit groep 4 is met haar school op schoolreisje naar een pretpark. Tijdens het spelen in een speeltuin verlaat de leerling, samen met twee andere leerlingen, ongemerkt de speeltuin. Ze worden snel herenigd met de leerkracht. Dan vertelt de leerling dat hij in de speeltuin is geslagen door een onbekende man. Moeder dient een klacht in over de wijze waarop school vanaf dat moment heeft gehandeld.

Nadat de leerling vertelt dat hij in zijn nek is geslagen door een man, onderzoekt de leerkracht hem op zichtbaar letsel. Daarvan was geen sprake. De school heeft het vervolgens een melding gemaakt bij het informatiepunt van het pretpark. De IB’er die op school was heeft het pretpark gevraagd of er camerabeelden waren, die waren er niet. De leerling heeft met zijn groepje het schoolreisje vervolgens weer opgepakt. Voor de terugkomst van de leerling, heeft de IB’er contact opgenomen met de ouder van de leerling. Om haar te informeren over de melding van de leerling.

Klacht over onvoldoende toezicht

De ouder klaagt dat school onvoldoende toezicht heeft gehouden in de speeltuin. Ook had de school volgens haar de politie erbij moeten halen, dat had van school verwacht mogen worden. Als de school de politie had gebeld en excuses had gemaakt voor het onvoldoende toezicht houden, had klaagster geen klacht ingediend.

Overwegingen geschillencommissie

Een school moet zorgdragen voor een veilige (onderwijs)omgeving. Dat is ook het geval bij een schoolreisjes. Doet zich een situatie voor waarbij de veiligheid in het geding is en waarbij een leerling zich niet veilig voelt of waarbij incidenten plaatsvinden, dan wil dat op zichzelf nog niet zeggen dat de school tekortgeschoten is in het bieden van veiligheid. Dat is pas het geval als sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de school.

TIP: Lees hier het artikel ‘Tips borging veiligheid bij buitenschoolse activiteiten, om aansprakelijkheid te voorkomen

In deze zaak was dat volgens de commissie niet aan de orde. Ook is de commissie van mening dat de school zorgvuldig heeft gehandeld nadat de leerling het incident bij de leerkracht heeft gemeld. Die heeft zich over de leerling ontfermd, hem gecontroleerd op letsel en een melding gemaakt bij het pretpark en de IB’er, en die vervolgens met de ouder. Dat de school de politie niet heeft gebeld was niet onredelijk, mede omdat er geen camerabeelden waren en de leerling niet (erg) aangedaan oogde. De commissie sluit af met het feit dat tussen school en de ouder een gesprek staat gepland en ze hoopt dat dit een stap is in het herstel van vertrouwen van de ouder in de school.

Gerelateerd