Terug naar overzicht

Top vijf misstanden rondom ontwikkelingsperspectief (OPP) leerling

Een onderdeel van de zorgplicht van de school is het ontwikkelingsperspectief (OPP). Scholen in het po en vo zijn verplicht een OPP op te stellen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Tijdens de kennissessie ‘Zorgplicht en toelatingsbeleid’ die vorige week plaatsvond, benoemde advocaat en VBS-partner Noor Dietvorst de top vijf misstanden rondom het OPP.

 • Een OPP is alleen bedoeld voor leerproblemen en niet voor gedragsproblemen

  Ook gedragsproblemen kunnen ertoe leiden dat een OPP opgesteld moet worden.
 • Bij regelmatig overleg en het goed vastleggen van wat is besproken, is een OPP niet nodig 

  De problematiek van de leerling bespreken en vastleggen, ontslaat een school niet van haar plicht een OPP vast te leggen.
 • Bij hoogbegaafdheid, dyslexie of een crisissituatie (o.a. Veilig Thuis) is geen OPP nodig
  Uit uitspraken van de geschillen commissie passend onderwijs (GPO) blijkt dat er situaties denkbaar zijn, dat dit wel nodig is.
 • Er hoeft pas vanaf de bovenbouw (groep 6) een OPP te worden gemaakt

  Ook op jonge leeftijd zijn er situaties denkbaar dat een OPP noodzakelijk is. Denk aan een kleuter die, wat blijkt na een aantal wen-ochtenden, alleen onder toezicht kan functioneren.
 • Er is geen handtekening van beide ouders met gezag nodig voor het handelingsdeel
  Deze handtekening is wel nodig. Werken ouders niet mee aan het op overeenstemming gericht overleg (OOGO), wijs ze dan op de mogelijkheid naar de GPO te stappen zodat het traject niet eindeloos gefrustreerd wordt om geen handtekening te hoeven zetten. Het niet meewerken aan een OOGO ontslaat de school niet van het actief voeren van de regie.

 

 

Gerelateerd