Terug naar overzicht

Casus: School schorst leerling voor het gedrag van zijn vader. Klacht hierover is gegrond.

 Op een basisschool ontstaat een incident rond een leerling. Een gesprek daarover tussen de school, leerling en zijn vader eindigt in een conflictsfeer. School schorst daarna de leerling, omdat het niet meer lukte om met vader afspraken te maken over de begeleiding van de leerling. Vader vindt deze schorsing onterecht en dient hierover een klacht in. Lees hier waarom die gegrond wordt verklaard.

Standpunt vader

Op 1 juni 2023 is zijn zoon buitengesloten door zijn vriendengroep, waardoor hij geprikkeld raakte niet respectvol reageerde naar een leerkracht. Vervolgens heeft hij zich buiten aan de rand van het schoolplein verstopt. Voor dit gedrag heeft de regiodirecteur op 2 juni de leerling in het bijzijn van iedereen uit de klas geplukt en aan de schandpaal genageld. Leerling werd geïsoleerd in een klein kamertje gestopt.
Vader is die middag uit het hevig opgelopen overleg gelopen, waarna de regiodirecteur hem nariep: “Als je nu vertrekt, dan schors ik hem.” De schorsing is nooit goed onderbouwd. Zijn klacht hierover bij school heeft geleid tot een gesprek, maar is daar niet inhoudelijk behandeld.

Standpunt school

Op 1 juni had de leerling zich de hele middag verstopt nadat hij een rol inpakpapier naar beneden had gegooid. Die avond heeft de leerkracht van leerling een app gestuurd aan vader, waarin stond dat de leerling de volgende dag buiten de klas zou werken. Dit was bedoeld als een interne time-out, om te kunnen afstemmen hoe verder met de problematiek van leerling om te gaan.

De schorsing is opgelegd vanwege herhaald externaliserend gedrag van de leerling, die interventies van zijn leerkrachten niet accepteerde. Bovendien voelde de school zich niet voldoende gesteund door klager om in de veiligheid van de leerling, medeleerlingen en medewerkers te kunnen voorzien.

Oordeel landelijke klachtencommissie

Uit een mail van de regiodirecteur blijkt dat leerling is geschorst omdat het de school niet meer lukte om met klager – nadat hij was weggelopen uit het gesprek – afspraken te maken over de begeleiding van de leerling. Het gedrag van de leerling op 1 juni rechtvaardigt een sanctie, maar die mag niet worden opgelegd door gedrag vader.

De school heeft volgens de Commissie bovendien een rol gespeeld in het mislukken van het gesprek op 2 juni. Namelijk, door eerder die dag leerling niet te laten deelnemen aan het onderwijs in zijn klas zonder daarover vooraf adequaat te communiceren met leerling en vader. Je stuurt zo’n beslissing niet ’s avonds via de app. Het bericht had hen ook niet bereikt, waardoor de leerling er pas achter kwam toen hij al op school was en vader op zijn werk.

De school had minimaal moeten controleren of het bericht bij de ouders was aangekomen en of zij hun zoon daarop hadden voorbereid. Dat leerling vervolgens apart in een kantoorruimte aan het werk is gezet, heeft veel onrust bij hem veroorzaakt. De regiodirecteur had vader moeten vragen om zijn zoon op te halen. De schorsing is op onjuiste gronden genomen en de klacht is gegrond.

Lees hier de volledige uitspraak van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Gerelateerd