Terug naar overzicht

Casus: Leerkracht trekt leerling aan arm mee uit de klas. Ouders dienen een klacht in.

Een leerkracht trekt een leerling aan haar arm mee de klas uit. Volgens de ouder had de school het protocol ‘fysiek ingrijpen naar leerlingen’ moeten toepassen. Ook is school gebrekkig geweest in de communicatie rondom het incident: zij heeft er nooit meer met de leerkracht over kunnen spreken. De onzekerheid van de leerling zou mede aan het incident te wijten zijn.

Klacht over niet toepassen protocol ‘fysiek ingrijpen leerlingen’

Het door de leerkracht aan haar arm meetrekken de klas uit, heeft grote impact gehad op de leerling. Ze vertelt dat ze huilend en om hulp roepend is meegetrokken en niet wist wat er ging gebeuren op de gang. De leerkracht had gezegd dat ze stoerder moest zijn en daarover in de pauze moest nadenken. Het incident heeft grote impact op haar gehad.

Volgens de leerkracht was de leerling overstuur vanwege iets met een medeleerling. De leerling was niet in staat om in de klas rustig te vertellen wat er aan de hand was. Vandaar dat de leerkracht haar op haar gemak wilde stellen en haar begeleidde naar de gang, zodat ze daar rustig kon vertellen over wat er aan de hand was. De leerkracht heeft de leerling mee de klas uitgenomen, aan de hand of aan de pols, zonder enige dwang. Op de gang heeft de leerkracht rustig tegen de leerling gezegd: je moet je even ‘vermannen’. Om haar weerbaarder maken en om haar iets rustiger te laten worden, zodat ze uit haar woorden kon komen. De leerkracht heeft, om uit te leggen wat ‘je vermannen’ is, gezegd tegen de leerling dat ze iets ‘stoerder’ moest zijn. De reden dat school het protocol ‘fysiek ingrijpen naar leerlingen’ niet heeft gevolgd, is omdat het volgens haar om pedagogisch handelen ging.


Oordeel
De klachtencommissie concludeert dat de leerling en leerkracht ieder een eigen voorstelling van zaken hebben rondom het incident. Bij gebrek aan verdere aanwijzingen kan de commissie daarom niet vaststellen of het om meetrekken ging. Het protocol ‘fysiek ingrijpen naar leerlingen’ is volgens school van toepassing als sprake is van woede of agressie bij een kind, waardoor een kind niet meer kan luisteren en fysieke aanraking nog de enige manier is om contact te maken. Dat school dit niet heeft toegepast, acht de commissie niet onjuist of onzorgvuldig. Er was hier geen aanleiding toe.

Klacht over nazorg en communicatie

Leerling wilde na het incident in contact komen met de leerkracht. Door de directeur is direct een soort spreekverbod opgelegd aan de leerkracht, waardoor er nooit meer met de leerkracht over gesproken is. Volgens de directeur had dit een reden: hij wilde op dat moment de communicatie over het incident overnemen, omdat de leerling over andere onderwerpen ook al mails aan het sturen was naar de leerkracht en directeur. De directeur wilde de communicatie stroomlijnen.


Oordeel
De commissie acht het een gemiste kans dat leerling en leerkracht na het incident niet met elkaar in gesprek zijn gegaan, maar vindt de beslissing van de directeur om de communicatie te stroomlijnen begrijpelijk. Er liepen ook veel andere zaken met de leerling. Het gaat te ver om het verder verloop van de communicatie en het oordeel van de commissie uiteen te zetten. Relevant is wel nog: school heeft een gesprek tussen leerkracht, leerling en cjg-medewerker geannuleerd, omdat ouder daar online bij wilde aansluiten. Deze aansluiting zou volgen school voorbij gaan aan het doel, een gesprek tussen leerkracht en leerling. Dit besluit acht de commissie inflexibel. Met ouder had ook de afspraak gemaakt kunnen worden vanuit huis in te bellen, met de microfoon op mute.

Vervolg

De Commissie constateert dat de vertrouwensband tussen de leerling en school flink is beschadigd. De Commissie heeft aan hen gevraagd of zij bereid zijn om weer ‘on speaking terms’ te komen met elkaar. Beide hebben verklaard hiertoe bereid te zijn.

Gerelateerd