Terug naar overzicht

Wat doen we bij verschil van inzicht tussen bestuur en toezicht?

Essentiële voorwaarden voor goede kwaliteit van onderwijs zijn goede kennis over besturen en toezicht houden, en goede formele en informele verhoudingen tussen partners binnen de school. VBS staat voor goed besturen, goed leiding geven en goed toezicht houden.

Op papier heeft u de werking van het bestuur en toezicht goed omschreven. In de praktijk zijn er vaak toch grijze gebieden die voor dilemma’s zorgen. Hoe gaat u daarmee om? Hoe waarborgt u de naleving van interne afspraken?

Voor daadwerkelijk goed bestuur in de praktijk is gedrag cruciaal. Bij gedrag gaat het om structuur én cultuur. Een open dialoog over verschillen in rollen, verwachtingen en gedrag is essentieel.

Zorg dat u tijdig een goed gesprek met elkaar voert aan de hand van hypothetische, maar veel voorkomende dilemma’s. Zo zijn bestuur en toezicht op elkaar ingespeeld wanneer het er echt om gaat. In het document ‘Dilemmagesprek bestuur en toezicht’ vindt u een aantal dilemma’s, waarmee u de dialoog tussen bestuur en toezicht kunt oefenen.

Kunnen we u helpen met een goede samenwerking tussen bestuur en toezicht?
Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. Zij kan u verder helpen, of brengt u in contact met een collega binnen VBS of een van de specialisten met wie VBS nauw samenwerkt.

Gerelateerd