Terug naar overzicht

Eindexamens gaan (aangepast) door

De centrale examens voor scholieren in het middelbaar onderwijs gaan dit jaar door.

Behalve twee herkansingen en een extra tijdvak waardoor leerlingen hun examens kunnen spreiden, kunnen leerlingen straks één vak niet mee laten tellen. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Met deze maatregelen kunnen leerlingen, aldus OCW, een volwaardig diploma halen waarmee zij door kunnen stromen naar het vervolgonderwijs.

Meer informatie vind je op de website van OCW.

(16-02-2021)

 

Gerelateerd