Terug naar overzicht

Met welke veranderingen en nieuwe regelingen moet je rekening houden?

 • Aandacht voor informatiebeveiliging en privacy in jaarverslag over 2024 verplicht. Alle scholen moeten in 2027 voldoen aan het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs. Dit kader beschrijft de normen voor digitale veiligheid en biedt voorbeeldmaatregelen voor schoolorganisaties om zich zo goed mogelijk te beschermen tegen digitale dreigingen als datalekken en cyberaanvallen. Om zicht te houden op de voortgang, zijn schoolbesturen vanaf hun jaarverslag over 2024 verplicht expliciet aandacht te besteden aan informatiebeveiliging en privacy. Bekijk meer informatie over het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy
 • Nieuwe cao primair onderwijs. De achterbannen van de PO-Raad en de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord van 12 september 2023. Op basis van dit akkoord zijn de teksten van de cao aangepast. Lees hier meer…
 • Nieuwe cao voortgezet onderwijs. De leden van de VO-raad stemmen in met de nieuwe CAO VO 2023-2024. Ook de achterbannen van de onderwijsbonden hebben goedkeuring gegeven aan het akkoord. Daarmee is het cao-akkoord definitief en kan het nu worden uitgewerkt in definitieve cao-teksten. Lees hier meer…
 • Aanmeldweek en doorstroomtoets. Leerlingen in groep 8 maken vanaf dit schooljaar de doorstroomtoets in plaats van de eindtoets. Leerlingen moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Lees hier meer….
 • Bijstellen schooladvies. Vanaf dit schooljaar wordt het schooladvies bijgesteld als uit de doorstroomtoets blijkt dat een leerling meer kan dan naar voren kwam uit het voorlopig schooladvies. Lees hier meer over het schooladvies en klachten van ouders…
 • Twee lesuren bewegingsonderwijs verplicht. Lees hier meer…
 • Nieuw stroomschema voor aanvragen TLV. Lees hier meer…
 • Subsidieregeling prioriteitsscholen. Scholen die op 1 augustus 2023 het inspectie-oordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ krijgen kunnen in aanmerking komen voor de regeling prioriteitsscholen. Bekijk meer informatie over de subsidieregeling
 • Nieuwe subsidieronde programma School & Omgeving. Scholen kunnen subsidie aanvragen om extra activiteiten voor leerlingen op te zetten of uit te breiden en schooldagen te verrijken. Bekijk meer informatie over het programma en aanvragen van de subsidie
 • Onderzoekskaders Inspectie bijgesteld. De nieuwe onderzoekskaders van de Onderwijsinspectie zijn vanaf 1 augustus 2023 van kracht. De belangrijkste aanpassing is de toevoeging van een nieuwe standaard Basisvaardigheden. Lees hier meer….
 • Pilotonderzoek onaangekondigde inspectiebezoeken. De Onderwijsinspectie doet op dit moment onderzoek naar de effecten van onaangekondigde bezoeken. Bekijk meer informatie over het pilotonderzoek
 • Aandacht voor informatiebeveiliging en privacy in jaarverslag over 2024 verplicht. Alle scholen moeten in 2027 voldoen aan het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs. Bekijk meer informatie over het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy
 • Re-integratie: werknemer en werkgever verplicht een visie te geven. De werkgever is samen met de werknemer verantwoordelijk voor het re-integratieproces.  Door de wetswijziging zijn werkgever en werknemer verplicht een visie op te nemen in het plan van aanpak, bij de bijstellingen en de daaropvolgende eerstejaarsevaluatie. Bekijk meer informatie over de wetswijziging
 • Doorbetalingstermijn bij ziekte van 13 naar 6 weken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Bekijk meer informatie over deze wijziging
 • Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium van kracht. Deze wet biedt de minister meer mogelijkheden om in te grijpen bij ernstige misstanden op scholen.Bekijk meer informatie over deze wet

Meer weten?
Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk (alleen voor leden, dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur) via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– Email: helpdesk@vbs.nl
– Whatsapp: 0653573393

Gerelateerd