Terug naar overzicht

Wat als ouders het niet eens zijn met het schooladvies en een klacht indienen?

Ouders kunnen soms heel andere verwachtingen hebben over het schooladvies. Wat als ouders het niet eens zijn met het schooladvies en een klacht indienen? Daarnaast komen er veranderingen rond het schooladvies: er komt één vaste aanmeldweek voor het vo vanaf schooljaar 2023-2024 en de eindtoets heet dan doorstroomtoets.

Vanaf schooljaar 2023-2024 moeten alle groep 8-leerlingen zich aanmelden voor een middelbare school in de week voor 1 april. Het doel is iedere leerling zo evenveel kans te bieden op een plek van de school van hun voorkeur. Ook verandert de eindtoets in groep 8 dan in een doorstroomtoets. Nu ligt er veel nadruk op de eindtoets en de overgang van de basisschool naar de middelbare school als bepalende momenten voor de schoolloopbaan van kinderen. Een leerling blijft zich echter ontwikkelen. De naam ‘eindtoets’ past niet langer bij deze visie en wordt daarom gewijzigd. De Eerste Kamer stemde hier 8 februari mee in. Lees meer bij het ministerie van OCW.

Niet eens met het schooladvies
Aan de keuze voor een middelbare school gaat een schooladvies van de basisschool vooraf. De school moet het voorlopig schooladvies en het definitieve schooladvies aan ouders meedelen. Daarbij moeten deze adviezen onderbouwd worden. Ouders die het niet eens zijn met het schooladvies kunnen een klacht indienen bij de school zelf of bij de klachtencommissie waarbij een school(bestuur) is aangesloten. Een klacht bij de klachtencommissie wordt veelal ingediend als ouders er met de school zelf niet uitkomen. Dit schrijft Arzu Yandere, advocaat bij Cascade Advocaten (partner van VBS), in het tijdschrift Basisschoolmanagement.

Zorgvuldig en redelijk
Een klachtencommissie beoordeelt of de procedure om tot het advies te komen zorgvuldig is geweest en of de school in redelijkheid tot het schooladvies heeft kunnen komen. Een klachtencommissie zal de klacht alleen gegrond verklaren als het schooladvies evident onjuist is of als de communicatie rond het advies niet zorgvuldig is geweest. Een klachtencommissie is niet bevoegd het advies aan te passen.

Als een klachtencommissie oordeelt dat een klacht gegrond is, betekent niet dat een school verplicht is het advies aan te passen. Het oordeel van de commissie is een advies om nog een keer goed naar het schooladvies te kijken.

Gerechtelijke procedure
Ouders kunnen aanpassing van het advies alleen via de rechter afdwingen. Recent oordeelde de rechtbank dat ingrijpen alleen kan plaatsvinden als de school niet in redelijkheid tot het schooladvies heeft kunnen komen. Dan zal het moeten gaan om een situatie waarin een weldenkend mens op grond van de gegevens en waarnemingen met betrekking tot de leerling niet tot het advies heeft kunnen komen, aldus de rechter. Een procedure tegen het schooladvies heeft dus alleen kans van slagen als het overduidelijk is dat er geen goede onderbouwing is voor het advies, concludeert Yandere.

De Helpdesk staat voor je klaar!
Heb je een vraag over het schooladvies of een ander onderwerp neem dan contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk: 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of WhatsApp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.

(Bron: Basisschoolmanagement, 08-02-2023)

Gerelateerd