Terug naar overzicht

Vanaf komend schooljaar nieuwe afspraken bewegingsonderwijs

Vanaf schooljaar 2023-2024 moeten alle basisscholen ook voldoen aan het amendement bewegingsonderwijs gegeven door bevoegde (vak)leerkrachten: scholen dienen 1,5 klokuren per week bewegingsonderwijs te geven. Dat geldt voor alle leerlingen. Voor speciale scholen in het basisonderwijs geldt minimaal 2 x 45 minuten per week.

Op dit moment geldt het bestuursakkoord PO: daarin is afgesproken te streven naar twee lessen bewegingsonderwijs per week en daar waar mogelijk drie lessen.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Neem voor vragen contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of WhatsApp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur.

Gerelateerd