Terug naar overzicht

Nieuwe regeling bekostiging po: de belangrijkste punten

Het ministerie van OCW heeft de Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 gepubliceerd. Deze zal 1 januari 2023 ingaan. Vanaf die datum is de systematiek van bekostiging vereenvoudigd.

Wat zijn de belangrijkste aspecten aan de regeling?

  • Geen verschil in de bekostiging onderbouw en bovenbouw.
  • De gemiddelde leeftijd van leraren telt niet meer mee als factor.
  • De bekostiging vindt per kalenderjaar plaats (niet meer per schooljaar).
  • Schoolbesturen krijgen als basisbekostiging een bedrag per leerling en een bedrag per school die zowel personele als materiële bekostiging inhoudt. Dat gebeurt op grond van de leerlingtelling per school op 1 februari van het voorafgaande jaar.

Overgangsregeling
Om de herverdeeleffecten op te kunnen vangen, groeit of krimpt de bekostiging voor een bestuur richting de nieuwe bekostigingsbedragen. Dat staat in de – eveneens gepubliceerde – Regeling overgangsbekostiging. Deze overgang duurt drie jaren, in 2026 zijn alle schoolbesturen volledig over op de nieuwe systematiek.

Heb je hierover een vraag? 

Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk (alleen voor leden, dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur) via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– Email: helpdesk@vbs.nl
– Whatsapp: 06-330 296 94

(25 oktober 2022)

Gerelateerd