Terug naar overzicht

Te verwachten ontwikkelingen in de MJB

Welke ontwikkelingen kun je verwachten in de MJB en wat is het effect van de nieuwe cao op deze MJB? Tijdens de Kennissessie Bekostiging die onlangs plaatsvond, zette VBS-partner en financieel adviseur Marcus Driessen het op een rij.

 • Bekostiging NPO alleen nog voor schooljaar 22/23, dus tot en met juli 2023. Gevolg:
  – Lagere Rijksbijdragen vanaf 2024
  – NPO-formatie mogelijk tot en met schooljaar 24/25. Geen terugvordering!
 • Lagere overgangsbekostiging in 2024 (50%) en 2025 (25%) ten opzicht van 2023 (75%). Dus niet meer in 2026 tenzij er sprake is van de maximeringsregeling.
  – De maximeringsregeling geldt voor scholen met voor-of nadeel van meer dan 3%
  – Nog onduidelijk hoe DUO dit in de toekomst bepaalt, houd hun website in de gaten
 • Subsidie voor professionalisering en begeleiding starters (voorheen deel van Prestatiebox) is tot en met het schooljaar 22/23, al staat het volgende op de website van de PO-Raad:
  – Het bedrag per leerling voor PBSS bedraagt € 55.59 (jan-juli 2023). Wat er na het schooljaar 2022/2023 met deze bijzondere bekostiging gebeurt, is nog onbekend. Wel weten we dat de middelen binnen de sector blijven
 • Werkdrukmiddelen, bedragen per leerling volgens Cogix:
  – 2023: € 261,91 (bao), € 392,87 (sbao), € 523,82 (so/vso)
  – 2024: gelijk aan 2023
  – 2025 en verder: € 299,00 (bao), € 448,50 (sbao), € 598 (so/vso)
 • Stijging van loonkosten door verhoging van periodieken.
 • – Let op! Hier staat geen compensatie van OCW meer tegenover in de nieuwe bekostiging door afschaffing van de GGL (gewogen gemiddelde leeftijd)
 • Nieuwe cao (2023), loonstijging met terugwerkende kracht per 1 januari 2023


Aandachtpunt: verjonging team noodzakelijk?

Door de afschaffing van de gewogen gemiddelde leeftijd (ggl) worden schoolbesturen met gemiddeld (veel) oudere leerkrachten niet langer gecompenseerd. Op scholen met weinig verloop en daardoor een hoge ggl, kan dit grote financiële effecten hebben. Driessen: ‘Ik heb al meerdere directeuren hier al behoorlijk van zien schrikken, het kan echt in de tienduizenden euro’s oplopen. Houd hier rekening mee in de meerjarenbegroting, verjonging kan belangrijk zijn.’

Vragen over de bekostiging of begroting?

Neem contact op met Nienke van de VBS Helpdesk via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of via Whatsapp: 06 – 330 296 94.

Gerelateerd