Terug naar overzicht

Bekostigingsbedragen 2023 bekend, wat is de impact?Per 1 januari 2023 wordt de bekostiging vereenvoudigd. De rekenregels waren al een bekend, maar de bekostigingsbedragen nog niet. Een (inmiddels gedateerde) indicatie was wel al gepubliceerd, maar de officiële bedragen zouden pas in november komen. Voor veel schoolorganisaties is dit te laat, dus heeft OCW de bedragen nu al gedeeld. Op 14 september organiseert VBS een online kennissessie over dit onderwerp.

De bekostigingsbedragen voor 2023 zouden officieel pas gepubliceerd worden in de eerste regeling bekostiging 2023, die gepland staat voor november. Te laat voor veel scholen, dus zijn ze nu al bekend gemaakt. De bedragen zijn verwerkt in het model vereenvoudigde bekostiging, die je hier op de website van de PO-Raad vindt. De bedragen en het model stellen scholen in staat hun Rijksbekostiging 2023 te begroten.


LET OP!
Door een probleem met de kijkglazen zijn de bekostigingsbedragen lichte en zware ondersteuning voor samenwerkingsverbanden nog indicatief. De verwachting is dat het ministerie van OCW eind september de bedragen kan communiceren. De bedragen worden dan opgenomen in de regeling bekostiging 2023.
Daarbij kunnen de gepubliceerde bekostigingsbedragen 2023, net als in de oude situatie, nog wel één keer worden opgehoogd vanwege de automatische prijsbijstelling materiële instandhouding. Deze indexatie kan worden berekend nadat op Prinsjesdag (20 september a.s.) de Macro Economische Verkenning (MEV) is gepubliceerd. Op basis van voorlopige publicaties van de MEV is de verwachting dat de prijsbijstelling voor 2023 meer dan 10% zal bedragen. Zodra dit bekend is, brengen wij je hiervan op de hoogte.

Bron: PO-Raad

Kennissessie over o.a. Impact nieuwe bekostigingsbedragen 2023: schrijf je in!

Tijdens de kennissessie ‘Gevolgen nieuwe bekostiging voor (meerjaren)begroting’ op woensdag 14 september a.s. gaat Marcus Driessen (financieel adviseur en VBS-partner) dieper in op de impact van de nieuwe begrotingsbedragen voor eenpitters en kleine schoolbesturen. Voor meer informatie over het programma of inschrijven, klik hier.

Gerelateerd