Terug naar overzicht

De Nieuwe Linde is gestart, lees de tips van schoolstichter Robert Nieuwenhuijse

Op maandag 6 september opende basisschool de Nieuwe Linde voor het eerst haar deuren. Eerst hield de directrice samen met de burgemeester een welkomstwoord, waarna per klas een lintje werd doorgeknipt. Dertig leerlingen van groep één tot met zeven, verdeeld over drie klassen, begonnen vervolgens enthousiast aan het nieuwe schooljaar. Aan het eind van die week konden de ouders, betrokkenen, aanwezigen uit de buurt en samenwerkingspartners de school bewonderen.

Leerling Tijn en burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk openen samen de school.

‘De kop is eraf’, vertelt Robert Nieuwenhuijse, één van de oprichters. ‘Er is de laatste maanden nog hard gewerkt om de formatie, het schoolgebouw en bijbehorende schooltuin af te krijgen. Als je dan ziet hoe fijn de leerkrachten en leerlingen van start zijn gegaan, dan geeft dat een goed gevoel.’ Door te laten zien wat de school in huis heeft en kan, hoopt de Nieuwe Linde in de toekomst nieuwe aanmeldingen te krijgen. ‘Het liefst van onderaf, waarbij geldt dat we niet te snel willen groeien. Alles is nieuw – van het concept en het team tot de leerlingen – dat willen we in een rustig tempo verder ontwikkelen.’

De school heeft inmiddels ook drie toezichthouders gevonden: een basisschooldirecteur, financial controller en iemand van buiten het onderwijs. ‘Nu moet het toezicht verder worden ingevuld, daar zijn we nog mee bezig. Evenals het formeren van de MR en een aantal beleidsmatige zaken. Voorlopig hebben we dus nog genoeg omhanden.’

Tips voor schoolstichters
Voor wie ook voornemens is een school te starten, heeft Robert Nieuwenhuijse nog de volgende tips:

  • Verzamel mensen om je heen met specifieke kennis c.q. wees niet bang om hulp te vragen. ‘Zeker in de startfase hebben we veel gehad aan de expertise van VBS.’
  • Maak je concept zo snel mogelijk concreet. Hoe eerder ouders en het team bijvoorbeeld weten wat de visie is en hoe de lessen eruit gaan zien, hoe gemakkelijker het schakelen is.
  • Zorg dat je als nieuwkomer midden in de maatschappij staat. Door omwonenden erbij te betrekken, kennis te maken met andere scholen en aan te sluiten bij bestuurlijke overleggen, maak jezelf zichtbaar en open je het gesprek.

Heb je zelf interesse in het starten van een nieuwe school. Kijk dan op www.schoolstarterskit.nl of neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of 06-330 296 94 (Whatsapp). De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur.

In de nieuwe editie van De VBS die begin oktober op de deurmat valt, vind je een artikel over schoolstichting en hoe VBS hierbij – in alle fasen – kan begeleiden.

Lees ook de eerder verschenen artikelen:
-‘Als nieuwkomer invulling geven aan de code goed bestuur
-‘Oisterwijk krijgt een nieuwe basisschool’

(22-09-2021)

Gerelateerd