Terug naar overzicht

“Start bij de kracht van de school”. VBS-leden aan het woord deel 3: De Ladder in Maarn

VBS komt al decennialang op voor de vrijheid van onderwijs: het recht om kinderen te laten onderwijzen op een manier die past bij hun opvattingen. Pionieren en pedagogisch ondernemerschap zit in het DNA van onze leden. Daarom zetten we in de komende tijd onze leden in de spotlight. Deze keer: Simone van Delft, directeur-bestuurder van De Ladder in Maarn.

“Sinds twee jaar ben ik directeur-bestuurder van deze eenpitter, een oecumenische basisschool in Maarn, voortgekomen uit de fusie van een christelijke en katholieke school. We willen zeker onze leerlingen het geloof meegeven, maar zeker niet opleggen.

Ons onderwijs is opgedeeld in twee stukken: in de ochtend krijgen ze de basisvakken. Dat gebeurt voornamelijk klassikaal. ’s Middags hebben we projectonderwijs aan de hand van grote, overkoepelende thema’s; we verbinden daarin vakken als wereldoriëntatie en kunst. En we zoeken de verbinding met de belevingswereld van de kinderen. In kleine teams bereiden de docenten zo’n project voor. Het thema nu is Wonen & Bouwen. De kleuters metselen muurtjes en bekijken gebouwen, groep 7 en 8 zijn bezig met hoe Maarn is ontstaan. We hebben bijvoorbeeld heel weinig stoepen, een vraag waar ze zich mee bezig houden is hoe dat komt.”

Vanuit je eigen kracht je onderwijs inrichten

“Het mooie van eenpitter zijn is dat je vanuit je eigen visie en kracht je onderwijs kunt inrichten. Je kunt zelf bepalen wat je nodig hebt, soms betekent dat dat we externe kennis gebruiken. De betrokkenheid van de ouders is groot. We hebben een toezichthoudend bestuur met ouders die zich heel erg voor ons inzetten. Sowieso is de saamhorigheid in en om de school groot.

In mijn functie komt heel veel samen, dat is een mooie uitdaging. Ik ben directeur en tegelijkertijd bezig met het politiek-bestuurlijke, terwijl de kinderen om je kantoor heen lopen. Dat zorgt ervoor dat ik altijd weet voor wie ik het doe en wat mijn opdracht is.

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen, we zijn bijvoorbeeld bezig met nieuwe huisvesting. Dat is een lang proces met allerlei facetten waar ze je niet op voorbereiden tijdens de schoolleidersopleiding. Dan moet je expertise inhuren om te zorgen dat je de goede beslissingen neemt. Je kunt niet van jezelf verwachten dat je alles weet. Zo denk ik ook als ik naar mijn organisatie kijk, ik wil een bredere organisatie zodat het stabieler is. Bijvoorbeeld door een adjunct-directeur aan te stellen , en twee IB’ers in plaats van een.”

Vrijheid om jezelf te zijn

“Ik denk als je het mijn leraren vraagt dan voelen die weinig beperkingen om het onderwijs te geven dat ze willen. We zoeken altijd naar wat er daadwerkelijk moet, bijvoorbeeld als het gaat om onderwijsdoelen, en welke vrijheid je daaromheen hebt. Mijn overtuiging is dat als je heel goed weet wat je aan het doen bent – en vooral waarom je het doet – dat er dan heel veel mogelijk is. En je mooie resultaten hebt.

Neem bijvoorbeeld burgerschap, daar deden we al heel veel voor. In het projectonderwijs bijvoorbeeld, maar ook met onze leerlingenraad. Je kunt een methode aanschaffen, maar je kunt ook starten bij de kracht van de school en wat je allemaal al doet. En van daaruit verder bouwen. Dan krijg je mooi onderwijs.”

VBS

“Het VBS-netwerk primair onderwijs helpt mij, ik kan met andere directeur-bestuurders sparren. Je loopt toch veel tegen dezelfde zaken aan, daarbij kun je elkaar goed helpen en ondersteunen. Daarnaast is het fijn dat ik Nienke van de Helpdesk kan bellen met allerlei vragen, ze kan me meestal ook meteen antwoord geven. Daarom zijn alle eenpitters hier op de Utrechtse Heuvelrug lid van VBS.”

Gerelateerd