Terug naar overzicht

Drie tips voor schoolstarters van basisschool Buitenwijs in Zwolle

Zwolle is sinds dit schooljaar een nieuwe basisschool rijker: Buitenwijs. We spraken mede-oprichter Jolien Dirven over de eerste weken: ‘We hebben vooral ingezet op het elkaar leren kennen en ontdekken van de school. Nu ligt de focus op een betere structuur en rolverdeling.’

Bij binnenkomst van de school wandel je over een grote deurmat met gekleurd bladermotief, gemaakt door een ouder aan de hand van door leerlingen verzamelden bladeren. In de twee ruimtes en ook in de gang zijn diverse ‘rijke hoeken’ gecreëerd, zoals een insectenlab en schrijfhoek. De koffiecorner is er voor de coaches (zoals leerkrachten op Buitenwijs worden genoemd) én de ouders. ‘Zo willen we hen stimuleren op mee te denken over Buitenwijs-zaken, we zijn immers pas net gestart en er is een hoop dat verder ontwikkeld en uitgekristalliseerd moet worden’.

Werk aan de winkel

‘De eerste dagen na de opening van Buitenwijs had ik een heel voldaan gevoel. Eenmaal van die roze wolk af zie je dat er nog genoeg werk aan de winkel is. Zo hebben we als startende kleine school bewust gekozen voor parttimers, zodat we direct een team zijn en veel expertise in huis hebben. Het is ook fijn voor als er iemand ziek is, al zorgt wel voor versnippering terwijl je juist wil dat coaches op elkaar ingespeeld raken. Structuur en rust binnen de school vinden wij heel belangrijk, vanzelf gaat het niet.’

Betere rolverdeling

‘Voor mij en Rianne Spin, beide oprichters van de school, is nu de tijd aangebroken om de verdere ontwikkeling van de kinderen aan de coaches over te laten. Tegelijk blijven we ons wel buigen over ons pedagogisch concept, hoe het uitpakt in de praktijk en waar dat eventueel bijgeschaafd moet worden. Waar houdt onze rol op en begint die van de coaches? Coaches die we ook nog eens bewust hebben geselecteerd op basis van hun creatieve ideeën en soms tikkie eigenwijze karakter? Ook dit willen we verder uitwerken de komende periode.’

Dirven’s tips voor schoolstarters

  • Betrek je team bij alles wat je doet
    Al hebben Rianne, ik en het team de laatste drie weken voor de opening van de school samen heel hard gewerkt aan de uitrol van ons concept en inrichting van het schoolgebouw, achteraf had het beter gekund door de coaches nog meer te betrekken bij onze plannen en ideeën. Dat je samen écht op een lijn zit en precies weet hoe en wat tijdens de eerste schoolweek.
  • Ga voor fulltime dienstverbanden als het kan
    Gelet op de nog beperkte omvang van onze school – twee groepen – met dito financiële middelen, hebben we gekozen voor coaches die parttime werken. Allemaal parttimers is fijn voor expertise en risicospreiding, maar zorgt ook eerder voor miscommunicatie en vertraging. Je kan sneller meters maken als je elke dag met hetzelfde clubje werkt.
  • Dit is meer een wens… kies voor tweedehands
    We hebben onze school prachtig weten in te richten met alleen maar tweedehands spullen. Behalve dat het duurzaam is, zorgt het voor een unieke sfeer binnen je school. In de zoektocht naar goede tweedehands spullen gaat misschien tijd zitten, maar je houdt er flink wat geld aan over dat weer ten goede komt aan het onderwijs zelf.

Gerelateerd